Archive for the ‘Chirurgia’ Category

Ciała obce w odbytnicy

Połknięte ciała obce, takie jak ości rybie, kości drobiu, kawałki szkła, odpryski emalii, skorupki jaj, korony zębowe, a u więźniów i chorych psychicznie — różne, nieraz najdziwniejsze nawet przedmioty, mogą uwięznąć w okolicy połączenia odbytnicy z odbytem i spowodo­wać skaleczenie lub nawet przebicie ściany jelita. Ciała obce świado­mie wprowadzone do odbytnicy w celu ukrycia, pobudzenia […]

Torbiele i przetoki nadogonowe

W szparze międzypośladkowej na wysokości kości guzicznej (ogono­wej) czasami tworzą się otworki, w których przeważnie znajdują się pojedyncze włosy. Otworki te łączą się kanalikami z niewielkimi tor­bielami znajdującymi się w tkance podskórnej. Przyczyny powstawania zmian nie są całkowicie wyjaśnione. Przypuszczalnie są następstwem urazu i wnikania włosów do tkanki podskórnej lub zmian o typie wad wrodzonych. […]

Choroby odbytu

Choroby odbytu należą do najczęściej spotykanych schorzeń. Powo­dują one różnorodne dolegliwości, z których na pierwszy plan wysuwa­ją się dokuczliwe niekiedy bóle. Chorzy często uznają te cierpienia za „wstydliwe” i nie zgłaszają się do lekarza. Lekceważą też krwawienia z odbytu, sądząc, że spowodowane są żylakami (hemoroidami). Zlekce­ważenie tych objawów może spowodować przeoczenie początkowego okresu choroby nowotworowej. […]

Choroby jelita grubego

Operacje jelita grubego należą do najpoważniejszych operacji wy­konywanych na narządach jamy brzusznej. Ze względu na obecność w jelicie grubym zakażonych mas kałowych, wymagają one specjalnego przygotowania chorego. Często dla zapewnienia dobrego wyniku ope­racji konieczne jest wykonanie tzw. czasowego sztucznego odbytu. Czasami, gdy operacja musi być rozległa i dochodzi do wy­cięcia odbytnicy z odbytem, konieczne staje […]

Zapalenie wyrostka robaczkowego

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą choro­bą toczącą się w obrębie jamy brzusznej, wymagającą wykonania ope­racji w trybie nagłym. Zapalenie wyrostka występuje u osób w różnym wieku, zwykle jed­nak między 10 a 30 r. życia. Przyczyną zapalenia może być m.in. zamknięcie światła wyrostka np. przez kamień kałowy lub ciało obce. Następuje wówczas obrzęk, przekrwienie, a […]

Choroby jelit

Uchyłek Meckela jest to uwypuklenie jelita długości 1 — 12 cm, znajdujące się w końcowym odcinku jelita cienkiego. Występuje u ok. 2% ludzi. Tylko 4% uchyłków powoduje objawy chorobowe: krwawie­nie, ostre zapalenie, niedrożność jelit, przewlekłe bóle brzucha. Uchył­ki powodujące objawy chorobowe są wskazaniem do usunięcia ope­racyjnego. Ostre niedokrwienie jelita powstaje w następstwie nagłego prze­rwania dopływu […]

Choroby trzustki

Leczenie chirurgiczne Ostre zapalenie trzustki. Choroba jest leczona chirurgicznie do­piero wówczas, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych wyników. Operacja polega na otwarciu jamy brzusznej, odessaniu pły­nu z jamy otrzewnej oraz sączkowaniu i drenowaniu okolicy trzustki. Przy współistnieniu kamicy i zapalenia dróg żółciowych zostaje otwar­ty przewód żółciowy i po usunięciu z jego światła kamieni umieszcza się […]

Kamica żółciowa

Leczenie operacyjne jest ciągle jeszcze najskuteczniejszą metodą leczenia kamicy żółciowej, gdyż usuwa przyczynę choroby. Leczenie zachowawcze, polegające na przestrzeganiu odpowiedniej diety oraz stosowaniu le­ków żółciopędnych, rozkurczowych i odkażających, łagodzi jedynie ob­jawy. Pewne nadzieje budzą próby rozpuszczania niektórych kamieni żółciowych oraz stosowanie ultradźwięków. Zdarzające się niezwykle rzadko czasowe opróżnienie z kamieni pęcherzyka żółciowego nie oz­nacza całkowitego […]

Nadciśnienie wrotne

Krew żylna z trzustki, jelit, śledziony odpływa przez żyłę wrotną do wątroby i następnie po przejściu przez jej miąższ wpływa poprzez, żyłę główną dolną do serca. Przeszkoda na drodze jej odpływu, którą stanowi przeważnie marska wątroba, powodu­je zwolnienie przepływu, zastój i wzrost ciśnienia w całym żylnym układzie wrotnym. Następstwem tego jest wytwarzanie się krążenia obocznego. […]

Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego

Ropnie wątroby są wywołane najczęściej przez bakterie, które przedostały się z dróg żółciowych lub z narządów jamy brzusznej wraz z krwią dopływającą przez żyłę wrotną. Leczenie ropni mnogich polega na podawaniu dużych dawek odpowiednich antybiotyków, leczenie ropni pojedynczych wy­maga niekiedy otwarcia ich i założenia drenów. Nowotwory wątroby rzadko kwalifikują się do leczenia operacyj­nego. Tylko wówczas, […]