Archive for the ‘Chirurgia ambulatoryjna’ Category

Ciała obce w tkankach

Usunięcie ciał obcych, które dostały się pod skórę w różnych oko­licznościach, stanowi bardzo trudny problem, zwłaszcza gdy nie moż­na ich umiejscowić nawet za pomocą promieni rentgenowskich. Bardzo niebezpieczne są ciała obce o dużej aktywności chemicznej, np. grafit ołówka kopiowego, smary, oleje, „igły” cukru. Ciała obce w tkankach wywołują trudne do opanowania zakażenia miejscowe, a czasami […]

Wrastający paznokieć

Przyczyną wrastania płytki paznokciowej w części miękkie, często z odczynem zapalnym, jest przeważnie nieprawidłowe obcinanie paznok­ci (wycinanie kątów płytki paznokciowej) oraz noszenie ciasnego obu­wia. Wskutek miejscowego zapalenia tkanek i ropienia w obrębie wa­łu paznokcia tworzy się ziarnina łatwo krwawiąca, przerastająca na płytkę paznokcia. Zmiany dotyczą najczęściej palucha stopy, czasami obu stóp. Leczenie. Radykalnym zabiegiem jest […]

Torbiele, wyrośla, guzy

Kaszak jest torbielą powstałą wskutek zatrzymania wydzieliny gru­czołu łojowego, przypuszczalnie na skutek wrodzonych nieprawidło­wości budowy mieszków włosowych, do których uchodzą przewody gruczołów łojowych, lub samych gruczołów. Kaszaki mogą występować pojedynczo lub jako liczne guzy. Naj­częściej usadawiają się w owłosionej skórze głowy, ale mogą też wy­stępować na całym ciele. Są to guzy kuliste o twardej spoistości, […]

Ostre zakażenia chirurgiczne

Czyrak jest to bolesny, guzowaty naciek zapalny w otoczeniu mie­szka włosa. Stanowi częstą chorobę skóry – ok. 5% wszystkich rop­nych zmian ręki. Przyczyną tworzenia się czyraka są bakterie ropotwórcze, naj­częściej gronkowce, zwłaszcza gronkowce złociste, wnikające głęboko do gruczołów łojowych lub ujść gruczołów potowych. Dzieje się tak w następstwie drobnych urazów mechanicznych uszkadzających naskó­rek (np. tarcie […]

Ogólne zasady postępowania w zranieniach

Każdą ranę należy spłukać przegotowaną wodą lub wodą utlenioną i – jeśli jest to mała, płytka rana – zalać jodyną. W ranach nieco większych jodyną przeciera się otaczającą skórę. W obu przypadkach nakłada się potem na ranę opatrunek z jałowej gazy. Jeśli z rany obfi­cie wypływa krew, należy ranę natychmiast uszczelnić, nakładając na nią warstwę […]

Rany

Rana jest to przerwanie ciągłości tkanek na skutek ich mechanicz­nego obrażenia. Mianem tym określa się niekiedy również miejscowe zmiany po urazach termicznych i chemicznych. Proces gojenia się ran polega na odrastaniu tkanki właściwej dla danego narządu lub zastąpieniu ubytku tkanką łączną, bliznowatą, Gojeniu towarzyszy miejscowy proces zapalny o bardzo różnym natę­żeniu. Uważa się, że jest […]