Archive for the ‘Chirurgia endokrynologiczna’ Category

Hiperaldosteronizm pierwotny

Hiperaldosteronizm pierwotny powstaje w wyniku nadmiernego i niezależnego od zapotrzebowania organizmu wydzielania przez korę nadnerczy hormonów zwanych mineralokortykosteroidami, których głównym przedstawicielem jest aldosteron. Zespół ten jest jedną z rzadkich postaci objawowego nadciśnienia tętniczego. U około 80% chorych z zespołem Conna przyczyną choroby jest pojedynczy gruczolak, a u ok. 20% — samoistny rozrost tej części kory […]

Guz chromochłonny

Komórki chromochłonne (przyjmujące żółtawobrązowe zabarwienie pod wpływem soli chromu) znajdują się w rdzeniu nadnerczy i w ner­wowych zwojach układu współczulnego (sympatycznego), które prze­biegają wzdłuż aorty oraz na szyi. Z komórek tych może rozwinąć się nowotwór zwany guzem chromochłonnym. W 90% przypadków dzieje się to w rdzeniu nadnerczy. Guzy chromochłonne najczęściej występują zatem w obrębie jamy […]

Zespół Cushinga

Zespół Cushinga jest to zespół zmian somatycznych i metabo­licznych, spowodowany przewlekłymi zaburzeniami prawidłowego ryt­mu dobowego wydzielania kortyzolu — hormonu kory nadnerczy. Hormon ten jest wydzielany w ilości przekraczającej dobowe zapotrze­bowanie organizmu. Najczęstszą przyczyną (ok. 90% przypadków) zespołu Cushinga jest obustronny przerost nadnerczy w następstwie nadmiernego wy­dzielania przez przysadkę kortykotropiny (ACTH), spowodowanego przeważnie mikrogruczolakiem lub gruczolakiem […]

Nadczynność przytarczyc

Przyczyną pierwotnej nadczynności przytarczyc jest w ok. 80% gruczolak, w 20% przerost i w ok. 1% przypadków rak przytarczyc. Około 10% gruczolaków stanowią gruczolaki mnogie rozwijające się w dwóch lub nawet w czterech przytarczycach. Operacyjne leczenie nadczynności przytarczyc opiera się na założeniu, że u chorego znajdują się 4 gruczoły. Do podstawowych za­sad postępowania operacyjnego należy […]

Chirurgia przytarczyc

U ogromnej większości ludzi (90-95%) występują 4 gruczoły przy- tarczowe. Przytarczyce górne znajdują się na tylnej powierzchni pła­tów tarczycy — w 80% przypadków na poziomie środkowej trzeciej części tarczycy, w 15% na poziomie górnej trzeciej części tarczycy, w 1% powyżej górnego bieguna tarczycy i w 4% poniżej tętnicy tarczo­wej dolnej. U około 5 — 10% […]

Nadczynność tarczycy

Zwiększone stężenie hormonów tarczycy we krwi prowadzi do wielu objawów chorobowych oraz zaburzeń fizjologicznych i biochemicznych określonych mianem tyreotoksykozy. Przyczyną tyreotoksykozy może być choroba Gravesa – Basedowa, wole guzkowe nadczynne (tzw. choroba Plummera), przedawkowanie hormonów tarczycy lub niepra­widłowe podawanie jodu albo hormonalna nadczynność niektórych guzów przysadki mózgowej. Najczęściej chirurgicznego leczenia wyma­ga choroba Gravesa — Basedowa […]

Wole

Powiększoną tarczycę określa się zwykle mianem wola. Jeżeli przyczyną powiększenia tarczycy są utworzone na jej powierzchni guzki, wole takie określa się jako wole guzkowe. Jeśli przyczyną wola jest równomierny rozrost miąższu gruczołu o gładkiej powierzch­ni, wówczas mówi się o wolu miąższowym. Gdy w rozrośniętym miąższu tarczycy występują guzki — jest to wole miąższowo-guzkowe. Wolu mogą […]

Chirurgia tarczycy

Prawidłowo rozwinięty gruczoł tarczowy, czyli tarczyca, składa się z dwóch płatów i łączącej je położonej pośrodkowo części tzw. węziny lub cieśni. Kształt gruczołu porównać można do litery H. W około 80% przypadków od cieśni odchodzi ku górze wąski wyrostek tzw. płat piramidowy. Przeciętna masa tarczycy u osób doros­łych wynosi 20 — 36 g, długość płatów […]