Archive for the ‘Chirurgia wieku rozwojowego’ Category

NOWOTWORY U DZIECI

W odróżnieniu od nowotworów u osób dorosłych, większość tych chorób u dzieci powstaje w wyniku zaburzeń w rozwoju płodowym. Za­burzenia te mogą być spowodowane paleniem tytoniu przez matkę, prześwietleniami rentgenowskimi i zażywaniem leków w czasie ciąży oraz wieloma innymi czynnikami środowiskowymi. Wykazano np., że przez łożysko mogą przenikać niektóre chemiczne czynniki rakotwór­cze. Pewien wpływ na […]

Oparzenia

Oparzenia powłok (skóry) są typowym i najczęstszym obraże­niem u dzieci w pierwszych czterech latach życia. Po 4 r. życia ich częstość gwałtownie maleje, zwiększa się natomiast liczba złamań. Dziecko przeważnie (ponad 95% przypadków) ściąga na siebie naczy­nie z gorącym płynem: wodą, herbatą lub kawą, zupą itp. Zdarzają się też oparzenia po włożeniu dziecka do zbyt […]

Ciała obce

Ciała obce w organizmie dziecka są to różne drobne przedmioty, któ­re dziecko najczęściej podczas zabawy połyka lub wprowadza np. do nosa, ucha, cewki moczowej, odbytnicy. Do ciał obcych należą rów­nież odłamki szkła, metalowe, drzazgi, które wnikają do miękkich tka­nek dziecka (dziecko kaleczy się nimi). Ciała obce z dróg oddechowych muszą być szybko usunięte, gdyż grożą […]

Złamania i zwichnięcia u dzieci

Złamania kości długich. Do najczęstszych złamań kończyn u dzie­ci należą złamania: kości przedramienia, obojczyka, nadkłykciowe kości ramienia oraz złamania kości uda i podudzia. Są one wywołane upadkami z wysokości, wypadkami komunikacyjnymi lub zwykłym przewróceniem się. Złamania kości długich mogą być poprzeczne, z przemieszczeniem odłamów do boku lub skróceniem, oraz skośne albo spiralne. Ponadto mogą być […]

Obrażenia głowy

Urazy głowy u dzieci zdarzają się w każdym wieku, od okresu nowo­rodkowego do szkolnego. W okresie noworodkowym ich sprawcami są z reguły rodzice (awantury domowe), w okresie niemowlęcym są one skutkiem braku właściwej opieki (dzieci spadają ze stołu, tapczanu, balkonu, wypadają z wózka), w okresie przedszkolnym i szkolnym zdarzają się przeważnie podczas zabaw, rzadziej są […]

Obrażenia narządów jamy brzusznej

Urazy komunikacyjne, upadki z wysokości, uderzenia i pobicia mo­gą powodować u dzieci nie tylko złamania kości, ale także obrażenia narządów wewnętrznych (zwłaszcza przy urazach bezpośrednich brzu­cha i okolic lędźwiowych). Pęknięcie wątroby lub śledziony. W obu przypadkach przede wszystkim dochodzi do gwałtownego krwawienia wewnętrznego i naj­częściej wstrząsu z powodu spadku ilości krwi krążącej. Objawy nie pozwalają […]

Najczęstsze urazy okołoporodowe

Obrażenia nerwu twarzowego. Uraz ten następuje podczas poro­du i prowadzi najczęściej do porażenia mięśni twarzy (rzadziej stanu spastycznego). Objawia się deformacją twarzy, szczególnie dobrze widoczną podczas płaczu dziecka. Zmiany cofają się przeważnie w pierwszym roku życia. Okołoporodowy uraz splotu ramiennego powoduje jego poraże­nie i w następstwie niedowład kończyny górnej. Czasami towarzyszy temu zespół Homera (opadnięcie […]

Obrażenia układu moczowego

Urazy nerki. Do zmian urazowych w nerce dochodzi najczęściej w następstwie uderzenia w nadbrzusze lub w okolice lędźwiowe. W za­leżności od siły uderzenia może dojść do stłuczenia nerki, pęknięcia nerki bez rozerwania jej torebki, pęknięcia nerki wraz z torebką lub (w przypadkach skrajnych) do oderwania nerki od naczyń (tętnicy i żyły nerkowej) i moczowodu. Przy […]

Choroby napletka

Zwężenie napletka, czyli stulejka. Jest to wada wrodzona lub po­wikłanie zapalenia napletka, tj. fałdu skórnego pokrywającego żołądź prącia. W zwężeniu prawdziwym napletka nie udaje się zsunąć z żołę­dzi i odsłonić zewnętrznego ujścia cewki moczowej. W czasie wydala­nia moczu może tworzyć się na końcu prącia balonik skórny wypeł­niony moczem (mocz zbiera się w worku napletkowym). Leczenie […]

Choroby jądra

Wodniak jądra lub powrózka nasiennego. Jest to twór o charak­terze torbieli wypełnionej płynem surowiczym. Ścianę torbieli tworzy niezarośnięty uchyłek otrzewnej, z którym jądra zstępują z brzucha do worka mosznowego w okresie płodowym. Do ok. 3 r. życia wodniak wypełnia się płynem z jamy otrzewnej przez wąski kanał; zarośnięcie tego połączenia powoduje zwykle cofnięcie się wodniaka. […]