Archive for the ‘Chirurgiczne leczenie otyłości’ Category

CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI

Podstawową metodą leczenia otyłości jest leczenie za­chowawcze. Ponieważ jednak nawet najbardziej prawidłowe i dłu­gotrwałe leczenie zachowawcze przez stosowanie odpowiedniej diety, leków oraz prowadzenie określonego trybu życia jest u niektórych chorych nieskuteczne, podjęto próby leczenia operacyjnego. Leczenie chirurgiczne otyłości, wprowadzone przez chirurgów ame­rykańskich, a stosowane już i w innych krajach (liczba zoperowanych sięga wielu tysięcy), może […]