Archive for the ‘Choroba jamy ustnej i zębów’ Category

CHOROBY JAMY USTNEJ I ZĘBÓW

Intensywny rozwój medycyny w ostatnim półwieczu dotyczy również stomatologii. Związane jest to z jednej strony z postępem wiedzy, roz­wojem i praktycznym zastosowaniem osiągnięć nauk technicznych, a z drugiej strony z potrzebą zaspokojenia oczekiwań społecznych. Dawna dentystyka, zajmująca się przez stulecia chorobami zębów, a następnie zębów i wyrostków zębodołowych, rozwinęła się we współ­czesną stomatologię, zajmującą się […]