Archive for the ‘Choroby żył’ Category

Obrzęki chłonne

Obrzęk chłonny jest to nadmierne nagromadzenie się płynu tkankowego w następstwie utrudnionego odpływu przez naczynia chłonne. Przyczyną utrudnionego odpływu może być niedorozwój, nie­drożność lub wycięcie naczyń chłonnych. Obrzęk chłonny może pow­stać również w wyniku nieprawidłowej czynności układu chłonnego. Mechanizm powstawania obrzęku chłonnego można w spo­sób uproszczony przedstawić następująco. Zaburzenia w przepływie chłonki prowadzą do podwyższenia […]

Choroby naczyń chłonnych

Układ chłonny, zwany też limfatycznym, przeprowadza chłonkę (limfę) z tkanek do układu żylnego. Składa się z naczyń włosowatych, naczyń zbiorczych, pni i przewodów oraz włączonych w naczynia węz­łów chłonnych. Włośniczki znajdują się prawie we wszystkich tkan­kach, skąd zbierają płyn tkankowy i przeprowadzają go do naczyń zbiorczych. Te łączą się w większe pnie, na których drodze […]

Zapobieganie chorobom żył kończyn dolnych

Podstawowym celem zapobiegania chorobom żył kończyn dolnych jest ułatwienie odpływu krwi i niedopuszczenie do gromadzenia się jej na obwodzie kończyny. Niżej przedstawiono zalecenia, które powinny stosować osoby potencjonalnie zagrożone żylakami, osoby z żylakami i ich powikłaniami, a także z zespołem pozakrzepowym. 1)  Młode osoby, u których stwierdza się początki żylaków lub ro­dzinnie obciążone występowaniem żylaków, […]

Powikłania zapalenia zakrzepowego żył

Zator tętnicy płucnej jest wczesnym i najgroźniejszym powikła­niem w zakrzepicy żył głębokich. Powstaje on wskutek oderwania się luźnej skrzepliny, która z prądem krwi zostaje przeniesiona do serca, a następnie do tętnicy płucnej. Zawal płuca powstaje wówczas, gdy skrzepliny zaczopują odga­łęzienia tętnicy płucnej. Pierwszym objawem jest zwykle nagły, kłujący ból w klatce piersiowej, nasilający się w […]

Zapalenia zakrzepowe żył — zakrzepice żylne

Choroba polega na zapaleniu ściany żyły i tworzeniu się zakrze­pów, czyli skrzeplin. Skrzepliny mogą być umiejscowione przy ścianie żyły lub całkowicie zamykać jej światło. Z biegiem czasu skrzeplina i ściana żyły ulegają przemianie — w skrzeplinie powstają szczeliny umożliwiające przepływ krwi, elastyczna ściana żyły tward­nieje, a zastawki ulegają zniszczeniu. Wynikiem tego procesu może być trwałe […]

Żylaki kończyn dolnych

Żylaki są to trwałe rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznu­rów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem. Żylaki stają się bardziej widoczne („nabrzmiewają”) w pozycji stojącej, a po uniesieniu kończyny wyraźnie zapadają się. Z danych statystycznych wynika, że 10 – 20% ludności świata cierpi z powodu żylaków kończyn dolnych. Kobiety chorują 3 razy częściej niż […]