Archive for the ‘Neurochirurgia’ Category

Urazy rdzenia kręgowego

Złamania kości kręgosłupa naruszające kanał kręgowy lub otwory, którymi przechodzą nerwy, mogą uszkadzać rdzeń kręgowy lub korzenie nerwowe. W zależności od poziomu obrażenia, mogą występować porażenia wszystkich czterech kończyn lub tylko dol­nych, zniesienie czucia bólu i dotyku oraz zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca. Leczenie zachowawcze lub operacyjne polega na nastawieniu kręgosłupa i rehabilitacji chorego, […]

Urazy czaszkowo-mózgowe

Obrażenia czaszki i mózgu mogą być wywołane różnymi czynnikami, a następstwa ich zależą od szybkości i siły oraz kierunku działania urazu. Jeśli siła ta przekroczy zdolności amortyzacyjne powłok mięk­kich i kości czaszki – dochodzi do urazu otwartego. Złamania kości czaszki mogą dotyczyć sklepienia czaszki oraz jej podstawy. Proste złamania sklepienia czaszki, tzn. bez przemieszczenia odłamów […]

Neurochirurgia czynnościowa

Neurochirurgia czynnościowa obejmuje leczenie chirurgiczne pa­daczki, ruchów mimowolnych, bólu oraz psychochirurgię (chirurgiczne leczenie chorób psychicznych). Leczenie chirurgiczne padaczki. Niektóre postacie padaczki opor­ne na leki, z częstymi napadami i ogniskiem padaczkorodnym stwier­dzonym w badaniach elektroencefalograficznych mózgu (EEG), można leczyć operacyjnie. Zabieg operacyjny polega na otwarciu czaszki i – po wykonaniu badania EEG z samej powierzchni mózgu […]

Choroby naczyniowe układu nerwowego

Tętniaki naczyń mózgowych są najczęściej wrodzone – powstają na tle zaburzeń rozwojowych ścian tętnic mózgowych. Umiejscawiają się zwykle w dużych naczyniach tętniczych podstawy mózgu, mają kształt workowaty o średnicy od kilku mm do kilku cm. Pierwszym objawem istnienia tętniaka jest przeważnie nagłe je­go pęknięcie i w następstwie wylew krwi do przestrzeni podoponowej, a często do […]

Guzy układu nerwowego

Guzy mózgu. Mianem tym określa się wszystkie procesy rozrostowe toczące się wewnątrz czaszki. Przeważnie są to nowotwory, rza­dziej ropnie, ziarniniaki, pasożyty itp. Powiększenie się guza powodu­je powstanie tzw. ciasnoty wewnątrzczaszkowej. Jedynie u małych dzieci, u których szwy czaszki nie są zrośnięte, w początko­wym okresie dochodzi do powiększenia się głowy, a objawy ciasnoty występują później. Do […]

NEUROCHIRURGIA

Neurochirurgia jako odrębna gałąź medycyny powstała niewiele po­nad pół wieku temu, choć operacje na czaszce były wykonywane od ok. 3000 lat p.n.e. Szybki rozwój tej specjalności w ostatnich latach jest związany z postępami w diagnostyce (np. zastosowanie tomografii komputerowej), udoskonaleniem metod znieczulenia oraz wprowadzę- niem techniki mikrochirurgicznej, zwłaszcza w operacjach naczyń * mózgu. Obecnie neurochirurgia […]