Archive for the ‘Ortopedia’ Category

Uszkodzenia kończyn dolnych

Zwichnięcia stawu biodrowego. Do zwichnięcia urazowego zdro­wego stawu biodrowego dochodzi pod wpływem działania dużych ura­zów, uszkadzających w znacznym stopniu otaczające tkanki miękkie, niekiedy też panewkę stawu biodrowego. Rozróżnia się zwichnięcie tylne i zwichnięcie przednie. W zwichnięciu tylnym kończyna ustawia się w zgięciu, przywiedzeniu i skręceniu do wewnątrz w sta­wie biodrowym, tak że kończyna leży kolanem […]

Uszkodzenia żeber

Przyczyną złamań żeber są różne urazy bezpośrednie i pośrednie, jak np. ściśnięcie klatki piersiowej, przy którym zazwyczaj nie dochodzi do uszkodzenia narządów mieszczących się w niej (płuca, serce). Objawem złamania żeber jest ból opasujący klatkę piersiową, na­silający się przy próbie głębokiego oddechu. Leczenie polega na unieruchomieniu klatki piersiowej bandażem elastycznym na 2 —3 tygodnie. W […]

Uszkodzenia kręgosłupa

Złamania i zwichnięcia kręgosłupa zdarzają się najczęściej w wy­padkach komunikacyjnych, przy upadkach z wysokości oraz przy sko­kach do wody. Złamanie kręgosłupa należy też podejrzewać u każdego chorego nieprzytomnego oraz rannego w głowę (kręgosłup szyjny). W wyniku urazu kręgosłupa może dojść do zgniecenia trzonów kręgo­wych, złamania łuków kręgowych z przemieszczeniem lub bez przemie­szczenia odłamów oraz do […]

Uszkodzenia kończyn górnych

Złamania obojczyka. Najczęściej obojczyk łamie się na granicy 1/3 części środkowej i obwodowej. Złamanie objawia się zniekształce­niem obrysów tej okolicy oraz bólem przy próbie poruszania kończyną. Ponieważ odłam obwodowy pod wpływem ciężaru kończyny obniża się ku dołowi, kikut odłamu bliższego zazwyczaj napina skórę. W złama­niach typu „zielonej gałązki”, kiedy nie dochodzi do przemieszczenia odłamów, uwagę […]

Zakażenia ręki

Zapobieganie zakażeniom drobnych uszkodzeń ręki polega na szyb­kim i właściwym ich opatrzeniu. Nie należy lekceważyć.zakłuć, za­draśnięć itp. pozornie drobnych uszkodzeń, ponieważ przez nie mogą wtargnąć drobnoustroje chorobotwórcze. Zakażenie objawia się pulsującym bólem, zaczerwienieniem i ob­rzękiem. Często dołączają się objawy ogólne w postaci braku apetytu, złego samopoczucia i podwyższonej temperatury ciała. Leczenie zależy od rodzaju zakażenia […]

Uszkodzenie ścięgien

Na uszkodzenie ścięgien ręki wskazuje patologiczne ustawienie pal­ców lub niemożność ich prostowania i zginania. Urazy te nie zdarzają się często, ale jeżeli już dojdzie do uszkodzenia ścięgna, są to zawsze uszkodzenia poważne. U osób młodych przyczyną uszkodzeń są z reguły zranienia otwarte – przecięcie nożem, szkłem itp. U osób starszych do uszkodzenia ścię­gien dochodzi też […]

Uszkodzenia kości śródręcza i palców

Złamanie I kości śródręcza.. Jest to częste uszkodzenie ręki, zwła­szcza u młodych mężczyzn (bójki). Złamaniu ulega podstawa I kości śródręcza. Kciuk jest obrzęknięty i silnie bolesny; próba ruchu na­sila ból. Leczenie polega na nastawieniu złamania oraz unieruchomie­niu ręki wraz z przedramieniem w opatrunku gipsowym na okres czterech tygodni. Złamanie śródstawowe, przez nasadę bliższą, jest odmianą […]

Uszkodzenia kości nadgarstka

Złamanie kości łódeczkowatej. Do złamań tych dochodzi z reguły na skutek urazu bezpośredniego — uderzenia w okolicę grzbietu nad­garstka. Większość złamań goi się opornie z powodu uszkodzenia ukr­wienia odłamu bliższego (przerwanie tętniczki odżywiającej). Objawem złamania jest ból w okolicy nadgarstka, na­silający się pod wpływem uci­sku, przy zginaniu nadgarstka oraz przy pociąganiu za kciuk. Leczenie polega […]

Uszkodzenia ręki

Urazy ręki, pomimo wielkiego rozpowszechnienia, są często lekce­ważone, wskutek czego nierzadko doprowadzają do rozmaitych upośle­dzeń czynności, a nawet wyraźnego kalectwa. Stłuczenia ręki są wynikiem urazów bezpośrednich. Obok stłucze­nia powierzchownego i otarcia naskórka może wystąpić uszkodzenie ścięgien, które po stronie grzbietowej ręki przebiegają tuż ponad twar­dym podłożem kostnym, zaś po. stronie dłoniowej — w ciasnym i […]

Uszkodzenia tkanek miękkich

Uszkodzenie mięśni. Uszkodzenie tkanek miękkich narządu ruchu objawia się mniej lub bardziej zaznaczonym wylewem krwawym i ob­rzękiem uszkodzonego miejsca. Stany te są potencjalnie groźne, gdyż na podłożu wynaczynionej krwi może wytworzyć się tkanka bliznowa­ta, poważnie ograniczająca kurczliwość, a tym samym i wydolność mięśnia (niekiedy może nawet dojść do skostnień śródmięśniowych). Poważnymi konsekwencjami grożą wszelkie rozerwania […]