Archive for the ‘Urologia’ Category

Leczenie uzdrowiskowe chorób urologicznych

W leczeniu uzdrowiskowym korzysta się z naturalnych czynników leczniczych: wód mineralnych służących do kuracji pitnej i kąpieli, borowiny, zabiegów rehabilitacyjnych oraz z właściwości klimatycz­nych. Najczęściej leczeniu uzdrowiskowemu poddawani są chorzy z przewlekłymi stanami zapalnymi dróg moczowych i kamicą moczową. Głównym czynnikiem leczniczym w tych chorobach są wody mineral­ne do kuracji pitnej oraz płukanie jelit. W […]

Zapalenia nieswoiste

Układ narządów moczowych jest szczególnie podatny na zakażenia. Do szerzenia się zakażenia usposabiają uszkodzenia mechaniczne na­błonka pokrywającego drogi moczowe i procesy chorobowe powodują­ce zastój moczu (wady wrodzone). Zakażenie przenosi się na układ moczowy drogą krwionośną, limfatyczną i na skutek cofania się moczu z pęcherza do górnych dróg moczowych. Szczególnie gwałtowny przebieg mają zakażenia u chorych […]

Gruźlica urologiczna

Gruźlicę układu narządów moczowych i męskich narządów płcio­wych określa się jako gruźlicę urologiczną. Jest to wtórna po­stać narządowa ogólnoustrojowego zakażenia gruźliczego. Z ogniska pierwotnego, najczęściej umiejscowionego w płucach, drogą krwionoś­ną lub limfatyczną zakażenie przenosi się prawie zawsze do kery ner­ki, gdzie tworzy się ognisko wtórne. Ognisko to albo goi się, albo dro­gą krwionośną, limfatyczną, kanalikową […]

Wodonercze

Stan, w którym następuje poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki z równoczesnym zanikaniem miąższu, określ? się jako wodonercze. Utrudnienie w odpływie moczu może być spowodo­wane: zmianami wrodzonymi, zwłóknieniem górnego odcinka moczo­wodu lub chorobami, które przez naciek czy ucisk zwężają lub zamy­kają światło moczowodu. Zalegający mocz powoduje nadciśnienie w układzie kielichowo-miedniczkowym, w następstwie czego mocz prze­nika do miąższu […]

Przerost gruczołu krokowego

Pod tym-określeniem „kryje się” nowotwór łagodny gruczołu kroko­wego, czyli gruczolak. Rozwija się on z gruczołów okołocewkowych u mężczyzn powyżej 50 r. życia na skutek zachwiania równowagi hormonalnej. W przebiegu choroby można wyodrębnić kilka okresów. W początkowym okresie występuje znaczne przekrwienie w obrębie gruczołu krokowego oraz mniejszy lub większy obrzęk szyi pęcherza moczowego. Występują objawy podrażnienia […]

Bezmocz mechaniczny

Bezmocz mechaniczny jest to stan, w którym mocz nie spły­wa z miedniczek do pęcherza na skutek przeszkody mechanicznej. Bez­mocz mechaniczny może wywołać obustronna kamica nerkowa, kami­ca jedynej nerki, naciek nowotworowy zamykający oba ujścia moczowodowe, zatkanie światła moczowodów przez tkanki martwicze w gruźlicy itp. W odróżnieniu do innych form bezmoczu, w bezmoczu mechanicz­nym mocz jest stale […]

Urazy narządów moczowo-płciowych

Urazy nerek. Dzieli się je na urazy otwarte i zamknięte. Często to­warzyszą tzw. urazom wielonarządowym. Urazy zamknięte mo­gą dotyczyć tylko nerek albo współistnieć z uszkodzeniami narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej. Uraz może spowodować pęknięcie nerki, jej rozkawałkowanie lub oderwanie szypuły naczyniowej. Urazy otwarte nerki zazwyczaj towarzyszą ranom kłutym, cię­tym lub postrzałowym okolicy lędźwiowej. Objawy […]

Leczenie zachowawcze i zapobieganie

We wszystkich postaciach kamicy moczowej obowiązują określone zasady postępowania. Chorzy powinni wypijać odpowiednią ilość płynów — 2 —4 1 na dobę, w celu wywołania dużej diurezy. Zwiększona ilość moczu powoduje obniżenie jego ciężaru właściwego (gęstości), zmniejszając w ten sposób zdolności krystalizacji rozpu­szczonych w moczu związków, oraz mechanicznie spłukuje z dróg mo­czowych ciałka ropne i bakterie. […]

Kamica moczowa

Kamica moczowa jest jedną z najczęstszych chorób układu moczowego, występującą u obojga płci w każdym wieku. Przyczy­ny jej powstawania nie zostały dotychczas w pełni wyjaśnione. Na tworzenie się kamieni w drogach moczowych mają wpływ czynniki ogólnoustrojowe i miejscowe. Uważa się, że zaburzenia przemiany ma­terii prowadzą do wzrostu stężenia w moczu substancji składowych kamieni, przy jednoczesnym […]

Badania diagnostyczne w urologii

Badania fizykalne. Po rozmowie z chorym i zebraniu wywiadu chorobowego lekarz przeprowadza tzw. badanie fizykalne. Polega ono na oglądaniu, obmacywaniu i osłuchiwaniu chorego. Badanie instrumentalne. Właściwe badanie urologiczne często wymaga użycia instrumentów, czyli określonych narzędzi. Najprostszy z nich jest cewnik. Cewnik jest to rurka różnej długości, średnicy i o różnym zakończeniu, wykonana z metalu, gumy […]