Archive for the ‘Urologia’ Category

Objawy chorób narządów moczowo-płciowych

Bóle. Doznania bólowe w okolicy lędźwiowej związane z chorobami urologicznymi nerek mogą być ostre i tępe. Bóle ostre mają cha­rakter napadowy, promieniują w charakterystyczny sposób do pachwi­ny, często związane są z zaburzeniami w oddawaniu moczu, mogą im towarzyszyć mdłości i wymioty. Bóle tępe w okolicy lędźwiowej to­warzyszą chorobom powodującym rozciąganie torebki włóknistej ner­ki, nasilają się […]