Archive for the ‘Wtrząs’ Category

WSTRZĄS

Wstrząs jest to ostry zespół zaburzeń ogólnoustrojowych powsta­ły z niedotlenienia tkanek wskutek niedostatecznego w nich przepły­wu krwi. Wstrząs towarzyszy wielu ciężkim chorobom, np. urazom, krwotokom, oparzeniom, chorobom serca. Istotą wstrząsu jest ostre zaburzenie krążenia, prowadzące do zaburzenia równowagi pomiędzy pojemnością łożyska naczyniowego a objętością krwi krążącej. Zabu­rzenie to może nastąpić w wyniku upośledzenia czynności serca, […]