Torbiele, wyrośla, guzy

Kaszak jest torbielą powstałą wskutek zatrzymania wydzieliny gru­czołu łojowego, przypuszczalnie na skutek wrodzonych nieprawidło­wości budowy mieszków włosowych, do których uchodzą przewody gruczołów łojowych, lub samych gruczołów.

Kaszaki mogą występować pojedynczo lub jako liczne guzy. Naj­częściej usadawiają się w owłosionej skórze głowy, ale mogą też wy­stępować na całym ciele. Są to guzy kuliste o twardej spoistości, trwa­łe zrośnięte ze skórą. Czasami osiągają pokaźne rozmiary, chociaż średnica ich nie przekracza 5-6 cm. Kaszaki usadowione na głowie mogą powodować ubytki kostne wskutek ucisku, nie uszkadzają jed­nak włosów.

Kaszaki mają grubościenną torebkę, która bywa mocno zrośnięta z otoczeniem, zwłaszcza na twarzy. W owłosionej skórze głowy są nie­znacznie ruchome. Kaszaki mogą ulec zropieniu, szczególnie te, które są umiejscowione na twarzy.

Leczenie kaszaków jest chirurgiczne i polega na wycięciu ich z całą torebką. W przypadku zropienia kaszak musi być przecięty i op­różniony ze zropiałej zawartości. Usunięty może być dopiero po wyle­czeniu zakażenia.

Tłuszczaki są to guzy rozmaitej wielkości i kształtu, niebolesne, przesuwalne, zbudowane z tkanki tłuszczowej i otoczone torebką łącznotkankową. Należą do grupy nowotworów łagodnych. Mogą występo­wać pojedynczo oraz licznie. Nie leczone mogą rozrastać się do wiel­kich rozmiarów. Dotychczas nie ustalono przyczyny ich powstawania.

Leczenie polega na wycięciu chirurgicznym.

Włókniaki są to nowotwory łagodne zbudowane z tkanki łącznej, o znacznej spoistości chrząstkowatej. Są dobrze odgraniczone od otocze­nia, występują w skórze lub w górnych warstwach tkanki podskórnej. Na ogół są drobne i rzadko osiągają wielkość kilku centymetrów. Umiejscawiają się głównie na kończynach, najrzadziej na twarzy jako guzek pojedynczy. Nierzadko występują jako guzki rozsiane w wielu okolicach ciała.

Jeżeli są umiejscowione w okolicy narażonej na ucisk, mogą powo­dować bóle. Poza tym nie wywołują dolegliwości.

Leczenie jest chirurgiczne i polega na ich wycięciu.

Torbiel galaretowata, zwana martwą kostką lub ganglionem.

Jest to guzek powstający w pobliżu stawów i w pochewkach ścięgnistych, najczęściej na grzbiecie ręki. Zawiera galaretowatą masę, która powstaje z uwypuklenia się błony maziowej torebki stawu lub po­chewki ścięgna. Może być różnych wielkości, czasami przesuwalna pod skórą bądź płaska, twarda i niebolesna.

Leczenie może być zachowawcze lub operacyjne.

Leczenie zachowawcze — nie zapobiegające nawrotom — pole­ga na zgnieceniu torbieli, leczenie chirurgiczne — na wycięciu.

Bliznowiec jest to niezłośliwy guz łącznotkankowy, włóknisty, wy­stępujący w miejscu przebytego zranienia, w bliźnie pooperacyjnej lub po oparzeniu. Pewną rolę w jego powstawaniu odgrywa ustrojowa skłonność, za czym przemawiają nawroty bliznowca po wycięciu, a także pojawienie się go równocześnie w innym miejscu.

Bliznowce występują częściej u kobiet ze skórą jasną, łojotokową. Są to guzy skórne różnej wielkości i kształtu, zwykle rozwidlone lub palczaste, o twardej spoistości i gładkiej powierzchni. Rozwijają się powo­li. Najczęściej niebolesne, mogą być wrażliwe na zimno, dotyk i ucisk. Rozróżnienie ich od tzw. przerosłej blizny nie sprawia większych trud­ności, ponieważ przerosła blizna w przeciwieństwie do bliznowca nie przekracza granic gojenia ubytku skóry i tkanki podskórnej.

Leczenie chirurgiczne jest wskazane przy utrudnionych ruchach zginania kończyny oraz ze względów kosmetycznych. Bliznowce po wycięciu nawracają, natomiast wycięte przerosłe blizny – nie. Ko­rzystne wyniki daje również leczenie promieniami X (naświetlania).

Brodawka zwyczajna jest tworem powstałym w następstwie zgru­bienia i nadmiernego rogowacenia naskórka oraz wydłużenia broda­wek skóry właściwej. Przyczyną rozwoju jest zakażenie wirusowe.

Brodawki umiejscawiają się najczęściej po stronie grzbietowej ręki, w otoczeniu paznokci, na owłosionej skórze twarzy i na stopie. Zwykle występują licznie. Czasami tworzą „smugi” w następstwie przenosze­nia zarazka podczas drapania. Powierzchnia brodawek jest nierówna, podzielona głębokimi bruzdami. Zazwyczaj są one niebolesne.

Leczenie polega na wyłyżeczkowaniu ostrą łyżeczką po znieczu­leniu powierzchownym. Stosuje się także przyżeganie różnymi kwasa­mi lub diatermokoagulacją.

Róg skórny jest to twarda, rogowata wyrosi naskórka, występująca przeważnie na palcach.

Leczenie polega na wycięciu wyrośli w znieczuleniu miejsco­wym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.