Hiperaldosteronizm pierwotny

Hiperaldosteronizm pierwotny powstaje w wyniku nadmiernego i niezależnego od zapotrzebowania organizmu wydzielania przez korę nadnerczy hormonów zwanych mineralokortykosteroidami, których głównym przedstawicielem jest aldosteron. Zespół ten jest jedną z rzadkich postaci objawowego nadciśnienia tętniczego.

U około 80% chorych z zespołem Conna przyczyną choroby jest pojedynczy gruczolak, a u ok. 20% — samoistny rozrost tej części kory nadnercza, która wydziela aldosteron. Rozrost kory może być rozrostem guzkowym, ale nie każdy guzek wykazuje aktywność. Objawy i rozpoznanie.

Leczenie chirurgiczne guzka polega na usunięciu zmienio­nego nadnercza wraz z guzkiem. W przypadku guzków mnogich pozo­stawiany jest bezguzkowy miąższ nadnerczy. Przy rozroście obejmują­cym oba nadercza najczęściej usunięte zostaje jedno nadnercze oraz 1/2-3/4 nadnercza drugiego.

Leczenie operacyjne daje trwałe dobre wyniki u ok. 90-95% cho­rych operowanych. Jeśli nie współistnieją zmiany w nerkach, ciśnie­nie krwi staje się prawidłowe w ciągu kilku dni lub tygodni po opera­cji albo też wykazuje wyraźnie większą podatność na leczenie farma­kologiczne i dietetyczne.

Zespół nadnerczowo-płciowy

Zespół ten występuje u noworodków, dzieci i w wieku dojrzałym. U dzieci i osób w wieku dojrzałym zespół ten może być wywołany przez guz nadnercza (gruczolak lub rak). Najczęściej są to tzw. guzy wirilizujące, dające wyraźne objawy rozwoju cech męskich u ko­biet i dziewcząt w postaci zarostu; braku miesiączki, zaniku sutków i powiększenia łechtaczki. U mężczyzn guzy te wykrywane są na ogół przypadkowo.

Guzy feminizujące występują bardzo rzadko. Najczęściej są to raki. U kobiet powodują one między innymi przedwczesne dojrze­wanie płciowe, nieregularne i obfite krwawienia maciczne. U męż­czyzn zespól ten objawia się powiększeniem sutków, zanikiem prącia oraz jąder.

Guzy nadnerczy w zespole nadnerczo-płciowym mogą przemieszczać sąsiadujące narządy — nerki, śledzionę, trzustkę — oraz uciskać żyłę główną dolną powodując rozwój w niej zapalenia zakrzepowego. Guzy te niekiedy osiągają bardzo duże rozmiary oraz wykazują naciekający wzrost.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.