Świeże uszkodzenia urazowe

W okolicach dobrze unaczynionych podczas chirurgicznego opraco­wania rany obowiązuje maksymalne oszczędzanie tkanek i postępowa­nie zapobiegające zniekształceniu. Wynik odtworzenia (rekonstrukcji) uszkodzeń urazowych zależy od rodzaju i umiejscowienia rany, in­dywidualnych skłonności do powstawania blizn przerostowych i od upływu czasu. Ostateczne ukształtowanie się blizny trwa rok i do­piero po tym czasie może być podjęta decyzja o ewentualnej wtórnej naprawie.

Zniekształcenia pourazowe i pochorobowe

W każdym przypadku jest przeprowadzana wnikliwa analiza zniekształcenia, możliwości jego naprawienia z punktu widzenia mor­fologicznego i funkcjonalnego, jak również ocena stanu psychicznego chorego.

Nowotwory powłok

Spośród nowotworów chirurgia plastyczna zajmuje się nowotworami powłok ciała: znamionami barwnikowymi, naczyniakami i znamiona­mi naczyniowymi, nerwiako włókniakami, stanami przedrakowymi skó­ry (rogowaceniami starczymi, rogiem skórnym, dermatozami), rakami skóry, czerniakiem, rakiem wargi. Nowotwory łagodne są częściowo lub całkowicie wycinane i w zależności od rozmiarów ubytek jest za­opatrzony przez zeszycie albo wolnym przeszczepem skóry czy płatem jednoszypułowym z okolicy. Raki i czerniaki w zależności od stopnia rozwoju choroby i umiejscowienia zmiany są leczone doszczętnie obo­wiązującymi wycięciami: a) okolicznych tkanek zdrowych, b) okolicz­nych węzłów chłonnych, c) regionalnych węzłów chłonnych, d) amputacją kończyny i usunięciem regionalnych węzłów chłonnych. W re­konstrukcji ubytku stosowane są przeszczepy skórne lub płaty skór- no-tłuszczowe, mięśniowe, skórno-mięśniowe i wolne płaty tkankowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.