Choroby jądra

Wodniak jądra lub powrózka nasiennego. Jest to twór o charak­terze torbieli wypełnionej płynem surowiczym. Ścianę torbieli tworzy niezarośnięty uchyłek otrzewnej, z którym jądra zstępują z brzucha do worka mosznowego w okresie płodowym. Do ok. 3 r. życia wodniak wypełnia się płynem z jamy otrzewnej przez wąski kanał; zarośnięcie tego połączenia powoduje zwykle cofnięcie się wodniaka. Po 3 r. życia ściana wodniaka wytwarza płyn i te wodniaki nie cofają się same.

Objawem wodniaka jest owalny, gładki, różnej wielkości guz powrózka lub jądra. W wodniakach jądra obok guza wyczuwa się zwy­kle normalne jądro. Wodniak może wywoływać niewielkie dolegliwoś­ci bólowe.

Leczenie jest operacyjne dopiero po 3 r. życia dziecka. Zabieg polega na częściowym lub całkowitym usunięciu ściany wodniaka. Wyniki są dobre, a ryzyko zabiegu niewielkie.

Skręt jądra występuje najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zdarza się jednak także u noworodków. Przyczyną jest nieprawidłowe zamocowanie jądra w worku mosznowym lub w osłon­kach. Jądro wykonuje obrót w stosunku do powrózka nasiennego, co powoduje zaciśnięcie naczyń żylnych, a później tętniczych. Skutkiem tego jest początkowo obrzęk, później niedokrwienie jądra.

Obj a wy nasilają się szybko. Narasta ból jądra, rozwija się obrzęk moszny. Skóra jest zaczerwieniona. Jądro jest zwykle napięte i boles­ne, występują wymioty (odruchowe). Jeżeli skręt dotyczy jądra niezastąpionego (w kanale pachwinowym), objawy mogą się ograniczać do bólu i bolesności podbrzusza oraz wymiotów.

Leczenie jest wyłącznie operacyjne. Odwlekanie zabiegu prowa­dzi do martwicy jądra, które często musi być usunięte (ok. 50%).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.