Choroby napletka

Zwężenie napletka, czyli stulejka. Jest to wada wrodzona lub po­wikłanie zapalenia napletka, tj. fałdu skórnego pokrywającego żołądź prącia. W zwężeniu prawdziwym napletka nie udaje się zsunąć z żołę­dzi i odsłonić zewnętrznego ujścia cewki moczowej. W czasie wydala­nia moczu może tworzyć się na końcu prącia balonik skórny wypeł­niony moczem (mocz zbiera się w worku napletkowym). Leczenie jest operacyjne i polega na plastyce napletka lub tzw. obrzezaniu.

Przyklejenie napletka. Jest to stan, w którym napletek jest zlepio­ny z żołędzią prącia wydzieliną gruczołów łojowych i potowych. U każdego niemowlęcia płci męskiej istnieje fizjologiczny zlep napletka z żołędzią. Zlep ten w miarę wzrostu dziecka samoistnie odkleja się.

U niektórych chłopców na skutek gromadzenia się wydzieliny pod napletkiem i trudności jej usunięcia z powodu zlepu może dojść do za­każenia i zropienia tej wydzieliny. Występuje wówczas ostre, ropne zapalenie worka napletkowego. Objawia się ono obrzę­kiem, zaczerwienieniem i żywą bolesnością prącia. Dzieci wydalają mocz z trudem, a spod napletka może wydobywać się wydzielina rop­na. Przedłużające się przyklejenie napletka lub stan zapalny są wska­zaniem do wykonania niewielkiego zabiegu odklejenia na­pletka. Po zabiegu konieczna jest kilkudniowa pielęgnacja i poda­wanie pod napletek płynnej parafiny lub maści, aby przeszkodzić po­nownemu zrostowi napletka z żołędzią.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.