Ciała obce

Ciała obce w organizmie dziecka są to różne drobne przedmioty, któ­re dziecko najczęściej podczas zabawy połyka lub wprowadza np. do nosa, ucha, cewki moczowej, odbytnicy. Do ciał obcych należą rów­nież odłamki szkła, metalowe, drzazgi, które wnikają do miękkich tka­nek dziecka (dziecko kaleczy się nimi).

Ciała obce z dróg oddechowych muszą być szybko usunięte, gdyż grożą zatkaniem oskrzeli i powikłaniami płucnymi (zapalenie płuc, niedodma, ropnie).

Ciała obce w przewodzie pokarmowym najczęściej przecho­dzą wraz z treścią pokarmową całą drogę bez powikłań i są wydalane na zewnątrz ze stolcem. Jeśli zdarzy się, że ostre przedmioty zaklinują się w przełyku lub w jelicie, muszą być usunięte operacyjnie. Zwykle wykonuje się zdjęcie przeglądowe brzucha (lub klatki piersiowej) w celu uwidocznienia połkniętych przedmiotów. O leczeniu decyduje chirurg.

Ciała obce w pochwie, cewce moczowej, pęcherzu lub odbytnicy wywołują miejscowy stan zapalny i niepokój dziecka. Niekiedy jednak właśnie stan zapalny i wywołany nim świąd są powo­dem wprowadzenia ciał obcych do wspomnianych miejsc.

Ciała obce z tkanek miękkich usuwa się operacyjnie. Szcze­gólnie trudne do usunięcia są kawałki szkła, drewna lub plastyku, które nie kontrastują i mogą znajdować się o wiele głębiej lub dalej, niż wydaje się to początkowo. Przy usuwaniu ciał obcych kontrastują­cych korzysta się z aparatu rentgenowskiego z ekranem telewizyjnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.