Obrażenia narządów jamy brzusznej

Urazy komunikacyjne, upadki z wysokości, uderzenia i pobicia mo­gą powodować u dzieci nie tylko złamania kości, ale także obrażenia narządów wewnętrznych (zwłaszcza przy urazach bezpośrednich brzu­cha i okolic lędźwiowych).

Pęknięcie wątroby lub śledziony. W obu przypadkach przede wszystkim dochodzi do gwałtownego krwawienia wewnętrznego i naj­częściej wstrząsu z powodu spadku ilości krwi krążącej.

Objawy nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy pęknięciu uległa wątroba czy też śledziona. Dziecko, jeśli jest przytomne, uskar­ża się na ból brzucha. Jest blade, cierpiące, w stanie rozwiniętego wstrząsu krwotocznego może być zamroczone. Skóra jest chłodna, czę­sto wilgotna, tętno szybkie i słabo wyczuwalne lub niewyczuwalne. Ciśnienie tętnicze krwi jest niskie lub nieoznaczalne. Brzuch może być wzdęty, mięśnie jego napięte (obrona mięśniowa), występują obja­wy otrzewnowe i bolesność uciskowa. Może być wyczuwalny guz w brzuchu. Badanie USG przeważnie umożliwia prawidłowe rozpoz­nanie.

Przy pęknięciu wątroby mogą dominować objawy żółciowe­go zapalenia otrzewnej. Przy obrażeniach śledziony zdarza się, że w pierwszych godzinach ogólny stan dziecka może być dobry i nie występują objawy krwawienia do jamy otrzewnej. Dopiero po kil­ku lub kilkunastu godzinach może nastąpić pęknięcie torebki śledzio­ny na skutek powiększającego się krwiaka podtorebkowego i krwawie­nie lub krwotok do jamy otrzewnej. Pęknięcie torebki mogą poprze­dzać bóle o charakterze rozpierającym w lewym nadbrzuszu, odruchy wymiotne oraz narastająca bladość powłok.

Leczenie pęknięcia wątroby polega na zeszyciu lub usunięciu jej części. W przypadkach pęknięcia śledziony przeważnie usuwany jest cały „narząd, rzadziej zszywa się go lub skleja.

Pęknięcie jelit lub żołądka. We wszystkich przypadkach pęknię­cia jelit lub żołądka ich zawartość wypływa do jamy otrzewnej i szyb­ko doprowadza do jej zakażenia. Obrażenia te objawiają się na­głym bólem i wstrząsem. W wymiocinach może być niewielka ilość krwi. Tylko szybka operacja, zeszycie pęknięcia lub wycięcie uszko­dzonego fragmentu jelita może zahamować proces zapalenia otrzewnej i uratować dziecko.

Obrażenia trzustki, włącznie z jej pęknięciem, powstają wsku­tek urazów części środkowej nadbrzusza. Wydobywający się z trzustki do jamy otrzewnej sok trzustkowy, zawierający enzymy trawiące biał­ka i tłuszcze, wywołuje gwałtowny odczyn zapalny ze strony otrzew­nej. Towarzyszą mu bardzo silne bóle brzucha, wymioty i wstrząs.- Przeważnie konieczne jest leczenie operacyjne i ogólne. To ostatnie polega na podawaniu leków hamujących działanie enzymów trzustkowych. Po mniejszych obrażeniach leczonych tylko zachowa­wczo mogą powstać torbiele trzustki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.