Obrażenia układu moczowego

Urazy nerki. Do zmian urazowych w nerce dochodzi najczęściej w następstwie uderzenia w nadbrzusze lub w okolice lędźwiowe. W za­leżności od siły uderzenia może dojść do stłuczenia nerki, pęknięcia nerki bez rozerwania jej torebki, pęknięcia nerki wraz z torebką lub (w przypadkach skrajnych) do oderwania nerki od naczyń (tętnicy i żyły nerkowej) i moczowodu. Przy pęknięciu nerki występują krwa­wienia do miąższu nerki i dróg moczowych, a przy rozerwaniu torebki zarówno krew, jak i mocz wydostają się do przestrzeni okołonerkowej. Przeciek moczu do otoczenia nerki może doprowadzić do zakażenia i powstania ropnia okołonerkowego. Oderwanie nerki od szypuły na­czyniowej prowadzi do martwicy nerki, jeżeli krwotok, który temu to­warzyszy nie spowoduje innych powikłań.

Do charakterystycznych objawów należą: ból w okolicy nadbrzu­sza, a także bolesność okolicy lędźwiowej. W dużym krwawieniu — bladość powłok ciała, wymioty, słabe tętno i spadek ciśnienia tętni­czego krwi (wstrząs). Mocz może być krwisty, ale brak krwi w moczu nie świadczy o nieuszkodzeniu nerki, ponieważ oderwanie moczowodu od nerki uniemożliwia spływ krwistego moczu do pęcherza.

Leczenie jest wyłącznie szpitalne. Stopień uszkodzenia nerki (ocena za pomocą urografii) i stan ogólny dziecka warunkują sposób leczenia. W leczeniu zachowawczym stosuje się spokój, leżenie i płyny dożylne, w chirurgicznym – usunięcie krwiaka, zeszycie nerki lub jej usunięcie w wypadku całkowitego zniszczenia. U dzieci większość nawet rozległych urazów nerki leczy się dobrze i bez powi­kłań metodą zachowawczą, tak że po kilkunastu miesiącach kontrolne badania urograficzne nie wykazują nawet śladów obrażenia.

Przerwanie moczowodu powoduje zaciek moczu do jamy otrzew­nej, narastający ból oraz gorączkę. Leczenie wyłącznie operacyjne, polegające na zespoleniu moczowodu.

Urazy pęcherza. Silny uraz może wywołać pęknięcie pęcherza mo­czowego z zaciekiem moczu do jamy otrzewnej lub okolicy pęcherza. Objawami urazu są: ból i często guz nad spojeniem łonowym, trud­ności w wydalaniu moczu, krwisty mocz i objawy zapalenia otrzewnej. W przypadku pęknięcia pęcherza istnieją bezwzględne wskazania do leczenia operacyjnego — zaszycia pęcherza.

Rozerwanie cewki moczowej pod wpływem urazu następuje naj­częściej w odcinku bliższym cewki. Objawami są: ból i krwawienie z cewki oraz trudności wydalania moczu. Leczenie, wyłącznie chirurgiczne, polega na zeszyciu cewki moczowej z pęcherzem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.