Choroby jelit

Uchyłek Meckela jest to uwypuklenie jelita długości 1 — 12 cm, znajdujące się w końcowym odcinku jelita cienkiego. Występuje u ok. 2% ludzi. Tylko 4% uchyłków powoduje objawy chorobowe: krwawie­nie, ostre zapalenie, niedrożność jelit, przewlekłe bóle brzucha. Uchył­ki powodujące objawy chorobowe są wskazaniem do usunięcia ope­racyjnego.

Ostre niedokrwienie jelita powstaje w następstwie nagłego prze­rwania dopływu krwi. Najczęściej przyczyną jest zator lub zakrzep tętnic zaopatrujących jelito. Zatrzymanie dopływu krwi prowadzi do martwicy i zgorzeli jelita, co objawia się m.in. silnymi bólami brzucha i krwistą biegunką; z reguły występują objawy wstrząsu. Skuteczne jest tylko leczenie operacyjne, polegające na wycię­ciu zgorzelinowo zmienionego odcinka jelita lub udrożnieniu zaczopowanej tętnicy w przypadkach wcześnie rozpoznanych.

Nowotwory jelita cienkiego występują rzadko. Leczenie pole­ga na wycięciu guza wraz z odcinkiem jelita i zespoleniu pozostałych części jelita.

Zespół krótkiego jelita powstaje po rozległym wycięciu jelita cien­kiego. Następstwem operacji jest przyspieszenie „pasażu” częściowo z powodu skrócenia odcinka, przez który przesuwa się treść pokarmowa, częściowo zaś z powodu przyspieszenia ruchów jelit. Okres pozostawa­nia pokarmu w jelitach jest zbyt krótki dla prawidłowego strawienia węglowodanów, tłuszczów i białek. Powstały w ten sposób zespół obja­wów chorobowych mieści się w pojęciu „zespołu złego wchła­niania”.

Charakterystycznym objawem są biegunki i połączona z nimi utrata płynów i elektrolitów. Największe nasilenie zaburzeń występuje w ciągu pierwszych kilku miesięcy po operacji. Później następuje adaptacja pozostawionej części jelita i stopniowe polepszenie się wchłaniania.

Leczenie w pierwszym okresie polega na odżywianiu dożylnym, później dożylnym i doustnym, wreszcie całkowicie doustnym. Chory powinien jeść często, lecz w małych porcjach. Konieczne jest podawa­nie witamin i soli mineralnych.

Choroba Leśniewskiego— Crohna, czyli przewlekłe nieswoiste zapalenie jelita, jest w zasa­dzie leczona zachowawczo. Wskazanie do operacji stanowią powikła­nia w postaci niedrożności, przetoki zewnętrznej jelita, ropni lub krwawień oraz nieskuteczności leczenia zachowawczego. Operacja po­lega na wycięciu chorego odcinka jelita. W razie wystąpienia nawro­tu, operacja powinna być wykonana ponownie. Z danych statystycz­nych wynika, że 88% chorych w ciągu 15 lat operowano po raz drugi. Te same zestawienia wykazują, że 80 — 85% operowanych prowadzi normalne tryb życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.