Choroby trzustki

Leczenie chirurgiczne

Ostre zapalenie trzustki. Choroba jest leczona chirurgicznie do­piero wówczas, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych wyników. Operacja polega na otwarciu jamy brzusznej, odessaniu pły­nu z jamy otrzewnej oraz sączkowaniu i drenowaniu okolicy trzustki. Przy współistnieniu kamicy i zapalenia dróg żółciowych zostaje otwar­ty przewód żółciowy i po usunięciu z jego światła kamieni umieszcza się w nim dren. Czasami w jamie brzusznej pozostawiane są dwa cew­niki, przez które po operacji przepłukuje się okolice trzustki roztwo­rem antybiotyków. Wyniki operacji zależą od charakteru zapalenia trzustki. Najgorzej rokuje postać krwotoczno-martwicza. Podejmowa­no próby doraźnego wycięcia części tak zmienionej trzustki.

Przewlekłe zapalenie trzustki bywa leczone operacyjnie wówczas, gdy długotrwałe i systematyczne leczenie zachowawcze nie przynosi wyników, a chorzy cierpią z powodu bardzo silnych bólów. Zależnie od rozległości i umiejscowienia zmian dokonywane jest częściowe, pra­wie całkowite lub całkowite usunięcie tego narządu, odnerwienie trzustki albo zespolenie rozszerzonego przewodu trzustkowego z jeli­tem, co ułatwia odpływ soku trzustkowego do przewodu pokarmowe­go, zmniejsza ciśnienie w przewodzie trzustkowym i przeważnie znacz­nie łagodzi dolegliwości. Jeśli chory z przewlekłym zapaleniem trzust­ki ma także kamicę żółciową, wskazane jest usunięcie pęche­rzyka żółciowego i drenaż przewodu żółciowego wspólnego.

Torbiele trzustki są leczone chirurgicznie. Małe torbiele zostają wycięte wraz z przylegającym odcinkiem trzustki, a większe zespalane bywają z żołądkiem, dwunastnicą lub jelitem cienkim. Niekiedy wyko­nywana jest tzw. marsupializacja, polegająca na drenowaniu torbieli, której rozcięte brzegi przyszywa się do skóry.

Rak trzustki rzadko kwalifi­kuje się do doszczętnego leczenia operacyjnego, ponieważ przeważnie naciekanie nowotorowe obejmuje okoliczne wielkie tętnice i żyły, co uniemożliwia wycięcie wszystkich zmienionych nowotworowo tkanek. Operacje paliatywne, czyli łagodzące, polegają na zespoleniu pęche­rzyka żółciowego lub przewodu żółciowego wspólnego z przewodem po­karmowym, co ułatwia odpływ żółci z ominięciem przeszkody, jaką stanowi guz głowy trzustki. Operacja taka prowadzi do ustąpienia żół­taczki i wszystkich związanych z nią dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.