Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego

Ropnie wątroby są wywołane najczęściej przez bakterie, które przedostały się z dróg żółciowych lub z narządów jamy brzusznej wraz z krwią dopływającą przez żyłę wrotną.

Leczenie ropni mnogich polega na podawaniu dużych dawek odpowiednich antybiotyków, leczenie ropni pojedynczych wy­maga niekiedy otwarcia ich i założenia drenów.

Nowotwory wątroby rzadko kwalifikują się do leczenia operacyj­nego. Tylko wówczas, gdy nowotwór ograniczony jest do jednego płata i nie ma przerzutów w innych narządach, może być wycięty chory płat wątroby z guzem pierwotnym lub wtórnym. Operacja ta­ka, obciążona dość znacznym ryzykiem, rzadko prowadzi do całko­witego wyleczenia.

Rak pęcherzyka żółciowego. W tym przypadku tylko operacja doszczętna stwarza szansę wyleczenia. Polega ona na usunięciu pęcherzyka wraz z łożyskiem, a niekiedy i z okolicznymi węzłami chłonnymi. Jeśli nowotwór nacieka wątrobę, drogi żółciowe i inne okoliczne tkanki, czynione są próby usunięcia pęcherzyka wraz z prawym płatem wątroby. Operacja ta jest jednak połączona z bardzo dużym ryzykiem.

Nowotwory złośliwe przewodów żółciowych rzadko kwalifikują się do operacji doszczętnej. Najczęściej wykonuje się operacje palitatywne – łagodzące, których celem jest stworzenie odpływu żółci do przewodu pokarmowego (zespolenie przewodowo-dwunastnicze, pęcherzykowo-żołądkowe itp.).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.