Kamica żółciowa

Leczenie operacyjne jest ciągle jeszcze najskuteczniejszą metodą leczenia kamicy żółciowej, gdyż usuwa przyczynę choroby. Leczenie zachowawcze, polegające na przestrzeganiu odpowiedniej diety oraz stosowaniu le­ków żółciopędnych, rozkurczowych i odkażających, łagodzi jedynie ob­jawy. Pewne nadzieje budzą próby rozpuszczania niektórych kamieni żółciowych oraz stosowanie ultradźwięków. Zdarzające się niezwykle rzadko czasowe opróżnienie z kamieni pęcherzyka żółciowego nie oz­nacza całkowitego wyleczenia, ponieważ kamienie w chorym pęche­rzyku będą wytwarzały się ponownie.

Zarówno interniści, jak i chirurdzy uważają, że kamicę żółciową na­leży leczyć operacyjnie, jedynie pewne wątpliwości wzbudza postępo­wanie w tzw. kamicy bezobjawowej. Dotyczy to chorych, u których kamienie żółciowe wykrywane są przypadkowo, gdyż chorzy ci dotychczas nie odczuwali żadnych dolegliwości typowych dla kami­cy. W takich przypadkach wskazaniem do leczenia operacyjnego są: a) współistniejąca cukrzyca (ze względu na częstość poważnych powi­kłań), b) nieuwidocznienie się pęcherzyka żółciowego w badaniach ra­diologicznych, co świadczy o zaawansowaniu choroby, c) duże kamie­nie powodujące częściej ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego niż małe złogi, a także zwapniały pęcherzyk żółciowy, stwarzający więk­sze niebezpieczeństwo rozwinięcia się procesu nowotworowego.

W kamicy objawowej przedmiotem dyskusji może być czas wykonania operacji. Termin zabiegu operacyjnego ustala się w czasie dogodnym dla chorego, który jednak powinien wiedzieć, że kamica żół­ciowa może prowadzić do wielu powikłań, takich jak żółtaczka mecha­niczna, zapalenie dróg żółciowych, zapalenie trzustki, ropnie wewnątrzwątrobowe, przetoka pęcherzykowo-jelitowa i inne. Operacje wy­konywane wówczas, gdy występują już powikłania, zwłaszcza u osób starszych, kończą się częściej niepomyślnie. Istnieje też uzasadnione przypuszczenie, że przewlekła kamica wpływa na powstanie raka pę­cherzyka żółciowego.

Powikłania kamicy, takie jak ostre zapalenie pęcherzyka żół­ciowego, ropień lub zapalenie otrzewnej spowodowane przebiciem pę­cherzyka żółciowego albo tzw. żółciowe zapalenie otrzewnej bez przebi­cia zmuszają do wykonania operacji w trybie nagłym.

Współczesna chirurgia stosuje szereg metod operacyjnych w lecze­niu chorób dróg żółciowych. Rodzaj wykonanej operacji zależy m.in. od umiejscowienia zmian, stanu dróg żółciowych, powikłań spowodo­wanych kamicą, chorób towarzyszących oraz ogólnego stanu chorego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.