Choroby błony śluzowej jamy ustnej

Błona śluzowa w jamie ustnej wyściela dno jamy, pokrywa język, gardło, podniebienie, wyrostki zębodołowe. W stanie zdrowia jest wil­gotna, gładka, lśniąca o bladoróżowej barwie. Pełni ona funkcję: osła­niającą, wydzielniczą (drobne gruczoły ślinowe), obronną (bakteriobój­cze właściwości śliny, enzymów), wchłaniania, smakową (kubki sma­kowe), czuciową (receptory temperatury, dotyku, bólu).

Zmiany chorobowe występujące na błonie śluzowej jamy ust­nej są tylko w niewielkim stopniu wynikiem miejscowych chorób. Są to tzw. zmiany pierwotne. W większości są one objawami cho­rób ogólnoustrojowych i noszą nazwę zmian wtórnych. Mają one typowy wygląd i umiejscowienie. Często stanowią wczesne objawy róż­norodnych chorób ogólnych i są wielce pomocne w ich wczesnym roz­poznawaniu. Niektóre z nich są np. charakterystyczne dla chorób no­wotworowych.

Zmiany pierwotne:

plama — odgraniczona od otoczenia zmiana, różniąca się zabar­wieniem;

grudka — ograniczona zmiana wznosząca się ponad powierzchnię błony śluzowej, różniąca się od niej konsystencją (zbita, lita);

guzek — spoisty, guzowaty twór, zwykle wyczuwalny dotykiem; guz jest większy i zwykle głębiej leży, może być uszypułowany lub związany z podłożem większą powierzchnią;

pęcherzyk — zwykle drobny wykwit, górujący nad powierzch­nią, wypełniony płynem; pęcherz jest większą zmianą szybko się tworzy, gromadzi płyn; płynna zawartość może mieć różny charakter (surowiczy, krwisty);

krosta — drobny, podobny do pęcherza wykwit, może być pokry­ty strupem, wypełniony ropą;

bąbel — charakterystyczny dla zmian o charakterze alergicznym; jego powstawaniu może towarzyszyć świąd i mrowienie;

otarcie – ubytek nabłonka, goi się nie pozostawiając blizny.

Zmiany wtórne:

nadżerka – przypomina otarcie, ale jej powstanie wiąże się z usuwaniem pęcherzyków, grudek, krost lub uszkodzeniem nabłonka; pęknięcie — rozpadlina lub linijny ubytek nabłonka; łuska – fragment zrogowaciałego nabłonka;

strup – powstaje w wyniku zasychania krwi, wydzieliny, pęche­rzyków, krost;

owrzodzenie — ubytek nabłonka i błony śluzowej, rozmaicie obrzeżony, pokryty nalotem, krwawiącą ziarniną, strupem;

osutka – może być jedno- lub wielopostaciowa; składa się z róż­nych wykwitów, takich jak plamy, grudki, pęcherzyki, zajmuje okreś­loną powierzchnię;

blizna – tkanka wypełniająca ubytki, zbudowana głównie z włó­kien łącznotkankowych; różni się elastycznością i wyglądem od nie­zmienionej błony śluzowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.