Rozwój twarzy i układu stomatognatycznego

Rozwój twarzy i układu stomatognatycznego w życiu wewnątrzłonowym wiąże się z intensywnym rozwojem głowowego odcinka zarodka. Zawiązki twarzy i szczęk pojawiają się już w końcu 3 tygodnia życia płodu.

Zarodek 8-tygodniowy ma już uformowaną twarz i szczęki. Zawiązki zębowe powstają w 9 tygodniu. W 5 miesiącu życia płodu wykształco­ne zawiązki zębów mlecznych ulegają wapnieniu; rozpoczyna się rów­nież formowanie zawiązków zębów stałych. W 8 —9 miesiącu mineralizacja zawiązków prawie wszystkich zębów mlecznych, podobnie jak i zawiązków pierwszych stałych zębów trzonowych jest zakończona.

Noworodek ma dużą głowę, stosunkowo długi tułów i krótkie koń­czyny. Twarz zajmuje zaledwie 1/8 głowy (u dorosłego prawie połowę). Swoista budowa twarzy, tyłożuchwie, niedorozwinięte stawy skroniowo-żuchwowe i inna niż u osób dorosłych topografia krtani zapew­niają prawidłową funkcję ssania i połykania.

Proces ząbkowania zaczyna się w drugim półroczu życia dziecka. Pomiędzy 6 a 9 miesiącem powinny wyrżnąć się wszystkie mleczne siekacze (8 zębów). W tym czasie niemowlę przechodzi z diety płynnej na pożywienie stałe. Zdobywa umiejętność gryzienia, a nas­tępnie żucia. Wykształca się mowa, postępuje rozwój umysłowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.