UKŁAD STOMATOGNATYCZNY

Narząd żucia lub, poprawniej, układ stomatognatyczny jest zespołem elementów i struktur anatomicznych i czyn­nościowych twarzoczaszki, biorących udział w funkcji pobierania po­karmu. Układ ten tworzą kości, zęby, naczynia krwionośne, nerwy, mięśnie, więzadła i stawy. Po urodzeniu się dziecka układ stomatognatyczny umożliwia pobieranie pokarmów. Odruch ssania w pier­wszych miesiącach życia człowieka jest najsilniejszym odruchem bez­warunkowym. W miarę wyrzynania się zębów, rozwoju nerwów i mięśni czynność ssania zostaje zastąpiona przez czynność żucia.

Od układu stomatognatycznego zależą w znacznym stopniu również inne ważne funkcje, takie jak oddychanie, a w okresie poniemowlęcym – mowa. Wszystkie te funkcje, wykształcające się w miarę roz­woju organizmu, wywierają modelujący wpływ na rozwój samego uk­ładu stomatognatycznego. Prawidłowy rozwój i czynność tego. układu zależy również od czynników genetycznych, od przebiegu morfogenezy w pierwszych miesiącach życia płodowego oraz od indywidualnej dy­namiki rozwoju. Nie bez znaczenia jest też wpływ środowiska wew­nętrznego i zewnętrznego, wielkość, nasilenie i czas trwania działają­cych bodźców, a także zdolności adaptacyjne tkanek budujących na­rząd żucia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.