CHOROBY SUTKA

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów czy dolegliwości w obrębie gruczołu piersiowego należy koniecznie zwrócić się do lekarza. Dotyczy to zarówno zmian skórnych, wyprys­ków, powiększenia sutka, jak i innych nawet nieznacznych dolegli­wości. Zmiany w sutku w postaci wyczuwalnej przez chorego (guzek, zgrubienie) lub odczuwalne dolegliwości bólowe mogą być objawem zmian zwyrodnieniowych, zaburzeń hormonalnych albo następstwem zmian zapalnych czy pourazowych.

Zmiany zapalne sutka. Mogą one rozwinąć się w toku każdego za­każenia, ale szczególnie często powstają w okresie karmienia piersią. Zespół objawów jest dość charakterystyczny. Nagle powstaje boles­ne zgrubienie z zaczerwienioną nad nim skórą lub w przypadku głębo­kiej lokalizacji – pojawia się dokuczliwy ból całej piersi. Towarzyszy mu przeważnie podniesiona temperatura ciała, niekiedy dreszcze, po­większenie węzłów chłonnych okolicy pachy. Nie leczony naciek może ulec zropieniu i szerzyć się na otoczenie. Czynnikiem usposabiają­cym jest zaleganie zakażonego pokarmu, stanowiącego doskonałą bak­teryjną pożywkę w typowej „przestrzeni zamkniętej”.

Ropień powstający poza okresem karmienia może być spowodowany jakimkolwiek banalnym nawet zakażeniem. Czasami zapalenie sutka nie ma wyraźnie nagłego początku, ciągnie się przez wiele dni bez skłonności do zaostrzenia lub samoistnego ustępowania, a także bez istotnych dolegliwości bólowych.

Leczenie. W początkowym, wczesnym okresie zakażenia skutecz­ne bywa podawanie antybiotyków. W późniejszym – niezbędna jest in­terwencja chirurgiczna, tj. otwarcie ropnia, opróżnienie jego zawar­tości i sączkowanie rany.

Zapobieganie polega na pielęgnowaniu piersi w okresie kar­mienia.

Ginekomastia jest to ogniskowy rozrost tkanki gruczołowej sutka u mężczyzny. Występuje w postaci bolesnego guzka, umiejscowionego przeważnie pod brodawką sutkową. Pojawia się u młodzieńców lub u starszych mężczyzn. Przyczyną choroby są zaburzenia hormonal­ne. U starszych mężczyzn guzek może być ubocznym wynikiem hormo­nalnego leczenia chorób gruczołu krokowego i w takich przypadkach znika wraz z zakończeniem leczenia. U dzieci i młodzieży guzek znika samoistnie, bez leczenia, często wraz z zakończeniem okresu rozwoju płciowego. Każdy chory, u którego występuje guzek, powinien znajdo­wać się pod kontrolą lekarza. W uzasadnionych sytuacjach, budzą­cych jakiekolwiek wątpliwości, guzek jest usuwany operacyjnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.