Nerwice naczyniowe

Nerwic.e naczyniowe to zaburzenia naczynioruchowe po- wodujące powstawanie nienormalnych reakcji kurczu lub rozszerze­nia małych tętnic w odpowiedzi na różne bodźce. Po ustąpieniu kur­czu lub nadmiernego rozszerzania, stan tętnic i krążenia jest pra­widłowy.

Choroba i zespół Raynauda jest to napadowe blednięcie i sinienie palców. Przyczyną zaburzeń jest prawdopodobnie nadpobudliwość układu współczulnego powodująca skurcz tętnic palców.

W chorobie Raynauda napadowe blednięcie i sinienie pal­ców występują bez widocznych powodów. Zaburzenia pojawiają się u młodych, nerwowych kobiet, które już od wczesnego dzieciństwa wy­kazywały dużą wrażliwość rąk na działanie zimna. W czasie napadów, które występują w zimowych porach roku lub po zanurzeniu rąk w chłodnej wodzie, nagłe zblednięcia pojawiają się na końcach palców, po czym postępują ku śródręczu. W chwili największego nasilenia pal­ce stają się woskowobiałe, bolesne, nie ma w nich czucia. Po rozgrza­niu blada skóra staje się różowa i ciepła, a nawet czerwona i gorąca. W zaawansowanych przypadkach napadom zblednięcia towarzyszy uczucie mrowienia, drętwienia oraz coraz silniejsze bóle. Napady zda­rzają się również nocą uniemożliwiając sen. Po kilku latach mogą po­jawić się owrzodzenia na opuszkach palców.

Leczenie choroby Raynauda polega na stosowaniu, również w okresach między napadami, leków uspokajających i rozszerzających naczynia krwionośne oraz witamin z zespołu B i PP.

W czasie napadu chory powinien schronić się w ciepłym pomie­szczeniu, zanurzyć ręce w letniej wodzie oraz przyjąć zapisane przez lekarza leki. Skutecznym sposobem leczenia bywa operacyjne przecię­cie nerwów zwężających naczynia krwionośne w kończynach górnych (sympatektomia).

W zespole Raynauda zaburzenia występują na skutek działa­nia takich czynników, jak: a) urazy, np. wibracyjne lub stale powta­rzające się uderzenia w opuszki palców (choroba zawodowa maszyni­stek, pianistów), b) choroby nerwowe, c) uciski na tętnice i pnie nerwowe, d) choroby tętnic (miażdżyca, choroba Buergera), e) zatrucie, np. sporyszem lub metalami ciężkimi.

Leczenie zespołu Raynauda polega na usunięciu przyczyny po­wodującej skurcz tętnic.

Zapobieganie rozwojowi choroby polega na: 1) zaprzestaniu palenia tytoniu, 2) wystrzeganiu się zimna, wilgoci i wiatru, 3) chro­nieniu rąk przed wszelkimi urazami, 4) unikaniu przemęczenia oraz napięć emocjonalnych, 5) usunięciu wszelkich ognisk zakażenia.

Bolesna czerwienica kończyn jest to nerwica naczyniowa obja­wiająca się bolesnym napadowym zaczerwienieniem rąk i stóp. Złago­dzenie bólu i ustąpienie zaczerwienienia następuje po przejściu do chłodnego otoczenia, a czasami po uniesieniu kończyny. Leczenie jest trudne, gdyż nieznana jest przyczyna choroby. Złagodzenie nasile­nia napadu może nastąpić po przyjęciu polopiryny. Czasami dobre wy­niki przynosi leczenie operacyjne — sympatektomia.

Samorodna sinica kończyn objawia się sinofioletowym lub sinopurpurowym zabarwieniem skóry rąk, a niekiedy i stóp. Zaburzenia polegają na znacznym rozszerzeniu naczyń włosowatych i małych żył oraz zwężeniu tętniczek. Choroba dotyczy przeważnie młodych kobiet, a zmiany pojawiają się zwykle w czasie zimy lub w chłodnych pomie­szczeniach. Zaburzenia nie powodują trwałych następstw. Po 25 r. ży­cia choroba często ustępuje samoistnie. Jeśli sinicy towarzyszy nad­mierna potliwość, poprawę przynosi sympatektomia.

Nadmierna potliwość kończyn występuje u młodzieży obojga płci. Powodem są zaburzenia czynności nerwowego układu współczulnego. Ręce chorych są stale chłodne i wilgotne. Bardzo silnie pocą się rów­nież stopy. Nasilenie wydzielania potu występuje nawet w lekkich sta­nach emocjonalnych.

Leczenie zachowawcze polega na podawaniu leków uspokajają­cych i hamujących działanie układu współczulnego. Jeśli jest ono nie­skuteczne, a nadmierne pocenie bardzo dokuczliwe, stosowane jest le­czenie operacyjne — sympatektomia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.