Zespoły uciskowo-nerwowe

Nieprawidłowość układu kostnego oraz silnie rozwinięte mięśnie mogą uciskać na przebiegające w ich okolicy naczynia i nerwy wywo­łując rozmaite objawy chorobowe. Do zespołów tych należą m.in. dwa opisane niżej.

Zespół wylotu klatki piersiowej. W chorobie tej uciskowi lub sta­łemu drażnieniu ulegają nerwy i naczynia przechodzące z klatki pier­siowej na kończynę górną. Głównym objawem jest ból całej kończyny górnej. Czasami chorzy odczuwają tylko drętwienie palców rąk lub za­burzenia czucia. Zdarzają się również obrzęki i zasinienia.

Leczenie polega na wykonywaniu ćwiczeń wzmacniających mię­śnie unoszące obręcz barkową oraz na podawaniu leków przeciwzapal­nych i rozszerzających naczynia. Jeśli dolegliwości nasilają się i unie­możliwiają wykonywanie pracy, może być wskazana operacja polega­jąca na usunięciu przyczyny powodującej ucisk.

Zespół kanału nadgarstka jest następstwem ucisku na nerw i tętnicę w okolicy nadgarstka. Chorzy odczuwają palenie i dręt­wienie bocznych części dłoni. Może dojść do zaniku niektórych mięśni. Leczenie polega na przecięciu tkanek uciskających nerw i tętnice.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.