Zmiany na dnie oka w cukrzycy

Stopień uszkodzenia układu naczyniowego w siatkówce oka zależy od czasu trwania cukrzycy. Przedłużenie życia ludzi cierpiących na tę chorobę spowodowało wzrost liczby chorych z cukrzycowym uszkodze­niem siatkówki, zwanym retinopatią cukrzycową.

Zmiany w układzie naczyniowym siatkówki w cukrzycy dotyczą głównie części żylnej i polegają na odcinkowym rozszerzeniu żyl­nych naczyń włosowatych, wyglądem przypominających drobne wybroczynki. Występowanie ich uważa się za swoistą dla cukrzycy zmia­nę w układzie naczyniowym siatkówki. Zmiany w układzie tętniczym siatkówki nie są charakterystyczne i przypominają zmiany w nadciś­nieniu tętniczym. Są one przyczyną przesięków, wybroczyn i wylewów i prowadzą do powstawania ognisk zwyrodnieniowych.

Rozległe wylewy krwi w siatkówce i w ciele szklistym powodują tworzenie się tkanki łącznej, która kurcząc się na skutek procesu bliz­nowacenia może powodować odwarstwienie siatkówki. Z roz­wojem tkanki łącznej następuje charakterystyczny dla cukrzycy rozplem naczyń krwionośnych. Nowotworzenie naczyń roz­wija się niekiedy bardzo gwałtownie, czasem w ciągu kilku tygodni. Nowo powstałe naczynia są mało wartościowe, kruche, co powoduje ich pękanie i powstawanie nowych wylewów. Przyczyną patologiczne­go rozrostu naczyń siatkówki w cukrzycy jest prawdopodobnie niedo­tlenienie spowodowane zaburzeniami w krążeniu.

Zmiany w układzie naczyniowym siatkówki są częścią ogólnoustrojowych, naczyniowych zmian patologicznych w cukrzycy. Zmiany na­czyniowe w obrębie siatkówki pojawiają się najwcześniej, nieco póź­niej występują w nerkach, a następnie prawdopodobnie we wszystkich narządach organizmu. Badanie dna oka w cukrzycy jest podsta­wowym badaniem stwarzającym wyobrażenie o uszkodzeniu układu naczyniowego całego organizmu. Zmiany naczyniowe w oczach spowo­dowane cukrzycą często prowadzą do znacznego obniżenia ostrości wzroku i stanowią poważny problem terapeutyczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.