Urazy rdzenia kręgowego

Złamania kości kręgosłupa naruszające kanał kręgowy lub otwory, którymi przechodzą nerwy, mogą uszkadzać rdzeń kręgowy lub korzenie nerwowe. W zależności od poziomu obrażenia, mogą występować porażenia wszystkich czterech kończyn lub tylko dol­nych, zniesienie czucia bólu i dotyku oraz zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca.

Leczenie zachowawcze lub operacyjne polega na nastawieniu kręgosłupa i rehabilitacji chorego, niekiedy nawet wieloletniej.

Przepuklina jądra miażdżystego kręgosłupa (choroba dyskowa)

Postępujące zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmniejszenie sprawności niektórych grup mięśni i wady postawy, związane z cha­rakterem pracy i wypoczynku, oraz przeciążenie kręgosłupa — stwa­rzają możliwość powstania przepukliny zwanej „dyskiem”. Choroba ta dość często występuje w odcinku szyjnym kręgosłupa, lecz znacznie częściej – w dolnym lędźwiowym.

W odcinku szyjnym wpuklenie się dysku do kanału kręgowe­go może powodować objawy ucisku korzeni nerwowych i samego rdzenia.

W odcinku lędźwiowym wpuklanie się, a czasem nawet wpadnięcie dysku do kanału kręgowego jest często wywołane wysił­kiem fizycznym. Poza zespołem bólowym, może objawiać się nie­dowładem mięśni kończyn dolnych, zaburzeniami czucia, a nawet za­burzeniami działania mięśni zwieraczy pęcherza i odbytu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.