Udar cieplny

Udar cieplny jest to znaczne przegrzanie organizmu przy niedo­statecznym oddawaniu ciepła. U ludzi młodych zwykle jest wywołany dużym wysiłkiem fizycznym w upalne dni, zwłaszcza w przegrzanych pomieszczeniach. U osób starszych nie pracujących fizycznie może wy­stąpić wówczas, gdy temperatura otoczenia przekracza 32°C, a wilgot­ność 70%.

Objawem udaru cieplnego jest przede wszystkim śpiączka. Często poprzedza ją agresywna postawa lub otępienie, a nawet utrata świado­mości. Później mogą wystąpić drgawki. Skóra jest sucha i gorąca, tem­peratura ciała znacznie podwyższona, do 40°C i więcej. Czynność ser­ca szybka — od 140 do 170 uderzeń na minutę. Częstość oddechów mo­że przyspieszyć się do 60 na min. Udar cieplny może doprowadzić do uszkodzenia mózgu, nerek, płuc i innych narządów.

Leczenie polega na szybkim ochłodzeniu chorego, najlepiej za pomocą wilgotnych ręczników, worków z lodem i wentylatorów. W szpitalu po oziębieniu i nawodnieniu chorego dalsze leczenie jest uwa­runkowane rozległością uszkodzenia poszczególnych narządów.

Zapobieganie polega na unikaniu ciężkiej pracy fizycznej w upalne dni, zwłaszcza w południe. Dotyczy to przeważnie osób nie przyzwyczajonych do dużych wysiłków fizycznych. Osoby starsze po­winny unikać dłuższego przebywania w temperaturze przekracza­jącej 30° C.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.