Uszkodzenia kości nadgarstka

Złamanie kości łódeczkowatej. Do złamań tych dochodzi z reguły na skutek urazu bezpośredniego — uderzenia w okolicę grzbietu nad­garstka. Większość złamań goi się opornie z powodu uszkodzenia ukr­wienia odłamu bliższego (przerwanie tętniczki odżywiającej).

Objawem złamania jest ból w okolicy nadgarstka, na­silający się pod wpływem uci­sku, przy zginaniu nadgarstka oraz przy pociąganiu za kciuk.

Leczenie polega na unie­ruchomieniu ręki w opatrun­ku gipsowym typu „rękawicz­ka balowa”, w ustawieniu rę­ki w pozycji chwytu, na okres ok. 12-16 tygodni. Opatrunki gipsowe zmienia się co 4-6 tygodni z uwagi na zaniki mięśniowe ręki i jednocześ­nie dokonuje się kontroli kli­nicznej i radiologicznej prze­biegu procesu gojenia złama­nia. Złamania nie gojące się leczy się operacyjnie przeszczepianiem kości.

Zwichnięcie kości księżycowatej może powstać w następstwie sil­nego zgięcia grzbietowego ręki.

Objawem jest ból i obrzęk oraz ograniczenie ruchów nadgarstka po stronie dłoniowej.

Leczenie. Po nastawieniu zwichnięcia przedramię unieruchamia się w pozycji lekkiego zgięcia w opatrunku gipsowym na okres 3 ty­godni.

Zwichnięcie nadgarstka okołoksiężycowate. W uszkodzeniu tym przemieszczeniu grzbietowemu i w stronę odpromieniową ulegają wszystkie kości nadgarstka, z wyjątkiem kości księżycowatej. Ręka jest obrzęknięta i zdeformowana, jakakolwiek próba ruchu wywołuje żywy ból.

Leczenie polega na nastawieniu zwichnięcia i unieruchomieniu przedramienia w opatrunku gipsowym na 3 tygodnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.