Uszkodzenia kości śródręcza i palców

Złamanie I kości śródręcza.. Jest to częste uszkodzenie ręki, zwła­szcza u młodych mężczyzn (bójki). Złamaniu ulega podstawa I kości śródręcza. Kciuk jest obrzęknięty i silnie bolesny; próba ruchu na­sila ból.

Leczenie polega na nastawieniu złamania oraz unieruchomie­niu ręki wraz z przedramieniem w opatrunku gipsowym na okres czterech tygodni.

Złamanie śródstawowe, przez nasadę bliższą, jest odmianą złama­nia podstawy I kości śródręcza. Jest to złamanie niestabilne, trudno dające się utrzymać w żądanym ustawieniu i dlatego nierzadko ko­nieczne jest zastosowanie wyciągu szkieletowego za paliczek paznok­ciowy. Jeśli i ten sposób nie daje prawidłowego nastawienia odłamów, konieczne jest leczenie operacyjne.

Zwichnięcie kciuka w stawie śródręczno-nadgarstkowym. W uszkodzeniu tym I kość śródręcza przemieszcza się w stronę grzbieto­wą i do boku. Kciuk jest bolesny i silnie obrzęknięty. Ruchy w stawie są zniesione.

Leczenie polega na nastawieniu zwichnięcia i unieruchomieniu ręki w opatrunku gipsowym typu „rękawiczka balowa” na 3 tygodnie.

Zwichnięcie kciuka w stawie śródręczno-palcowym. Zwichnięty palec przemieszcza się typowo ku górze i ku tyłowi (skrócenie). Dużemu obrzękowi i znieksz­tałceniu obrysów kciuka to­warzyszy silny ból przy pró­bie ruchu.

Leczenie polega na na­stawieniu zwichnięcia oraz unieruchomieniu ręki w opatrunku gipsowym typu „rękawiczka balowa” na 3 tygodnie (kciuk w lekkim zgięciu). Jeśli zwichnięcie nie daje się nastawić z powodu wkleszczenia do stawu, torebki stawowej albo mięśni kłębu kciuka, konieczne jest wówczas leczenie operacyjne.

Złamanie II — IV kości śródręcza. Złamanie objawia się bó­lem i obrzękiem grzbietu ręki. Ruchy palcami nasilają ból. Z powodu specyficznych warunków anatomicznych, z reguły nie dochodzi do większych przemieszczeń odłamów i zrost następuje bez konieczności nastawienia odłamów.

Leczenie polega na unieruchomieniu ręki i przedramienia w opa­trunku gipsowym na 3 tygodnie.

Złamania i zwichnięcia w obrębie paliczków palców. Do uszko­dzeń dochodzi z reguły pod wpływem urazów bezpośrednich. Często są one powikłane zranieniem tkanek miękkich. Uszkodzenia objawiają się bólem, obrzękiem lub zniekształceniem, ograniczeniem albo całkowitym zniesieniem ruchów palca.

Leczenie polega na nastawieniu złamania i jego unieruchomie­niu. Jeśli złamanie jest otwarte, z reguły zespala się je wszczepami metalowymi. Palec unieruchamia się w opatrunku gipsowym typu „rę­kawiczka” na okres 3 — 4 tygodni.

Zwichnięcia w stawach międzypaliczkowych zdarzają się wyjąt­kowo rzadko i zazwyczaj na skutek bezpośrednio działającego urazu. Leczenie operacyjne.

Złamanie podstawy paliczka paznokciowego. Uszkodzenie polega na wyrwaniu kostnego przyczepu ścięgna prostownika palca. Objawem jest ból, obrzęk i niemożność wyprostowania paliczka.

Leczenie polega na unieruchomieniu stawu w szynie palcowej lub w gipsie na 5 – 6 tygodni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.