Uszkodzenia żeber

Przyczyną złamań żeber są różne urazy bezpośrednie i pośrednie, jak np. ściśnięcie klatki piersiowej, przy którym zazwyczaj nie dochodzi do uszkodzenia narządów mieszczących się w niej (płuca, serce).

Objawem złamania żeber jest ból opasujący klatkę piersiową, na­silający się przy próbie głębokiego oddechu.

Leczenie polega na unieruchomieniu klatki piersiowej bandażem elastycznym na 2 —3 tygodnie. W złamaniach kilku żeber oraz w zła­maniach powikłanych uszkodzeniem opłucnej leczenie jest szpitalne.

Uszkodzenia miednicy

Złamania w obrębie miednicy są z reguły uszkodzeniami bardzo po­ważnymi z racji możliwości uszkodzenia narządów wewnętrznych — pęcherza i cewki moczowej — oraz dużych mas mięśniowych. Mniej niebezpieczne są tzw. złamania awulsyjne, polegające na oderwaniu przyczepów mięśniowych od kolców biodrowych lub gu­za kulszowego, oraz izolowane złamania kości przedniego pierście­nia miednicy.

Objawem złamania miednicy jest asymetria i patologiczne usta­wienie talerzy biodrowych, bolesność przy próbach ściskania i rozchy­lania talerzy biodrowych, bolesność uciskowa spojenia łonowego oraz ból przy ruchach kończyn dolnych.

Leczenie. Złamania nie upośledzające stabilności miednicy oraz złamania bez powikłań są leczone jedynie leżeniem w łóżku przez kil­ka tygodni. Złamania skomplikowane wymagają stosowania wyciągów oraz leczenia operacyjnego (ortopedycznego i urologicznego).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.