Powstawanie przepuklin

Przepukliny wrodzone powstają w wyniku wady wrodzo­nej, polegającej na niezarośnięciu uchyłku otrzewnej. Ujawniają się bezpośrednio po urodzeniu lub w 1 — 2 r. życia.

Przepukliny nabyte powstają u osób mających słaby układ mięśni i powięzi oraz wiotki układ łącznotkankowy, które wykonują nadmierny dla nich wysiłek fizyczny, cechują się znaczną otyłością lub cierpią na przewlekły kaszel, kichanie, zaparcia albo utrudnione oddawanie moczu. Również chudnięcie wpływa na powstawanie lub powiększanie się przepuklin, ponieważ w wyniku zanikania tkanki tłuszczowej w okolicy wrót przepuklinowych stają się one szersze.

Przepukliny urazowe tworzą się wskutek nadmiernego i gwałtownego wysiłku fizycznego lub nagłego wzrostu ciśnienia śród- brzusznego w chwili poważnego urazu ciała, nawet bez współistnienia skłonności anatomicznych.

Prawie każda przepuklina powiększa się w miarę upływu czasu, gdyż nawet niewielkie wysiłki fizyczne stopniowo powodują dalsze przemieszczanie się zawartości przepukliny. Równocześnie mogą się powiększać wrota przepuklinowe.

Objawy przepuklin

Przepukliny mogą dawać nikłe dolegliwości lub nawet przebiegać bezobjawowo, co powoduje, że wykrywane są przypadkowo, podczas badań lekarskich przeprowadzonych z innych powodów.

Niepokój chorego powinien wzbudzić miękki guz pojawiający się w okolicy typowych wrót przepuklinowych. Guz ten zmienia swe rozmiary, w zależności od pozycji ciała, fazy oddechu, kaszlu i działania tłoczni brzusznej. Występuje stale lub pojawia się tylko w czasie kaszlu, kichania, oddawania stolca, podnoszenia cięża­ru lub po innym wysiłku fizycznym. Jeśli zawartość worka przepukli­nowego nie jest zrośnięta z jego ścianami, to w ułożeniu na wznak przemieszcza się samoistnie do jamy brzusznej lub znika przy niewiel­kim ucisku dłonią. Wysiłek fizyczny, a czasami jedynie przyjęcie pozy­cji stojącej powoduje przesunięcie się zawartości przepukliny do wor­ka i ponowne pojawienie się guza.

Wysuwanie się narządów jamy brzusznej do worka przepuklinowego może sprawiać różnorodne dolegliwości, od uczucia „ciągnięcia” w brzuchu do nieokreślonego bólu i nudności. Dolegliwości te nie za­leżą od wielkości przepukliny, a czasami stają się nawet mniejsze w miarę jej powiększania. Bóle zwykle zmniejszają się lub ustępują zu­pełnie w czasie spoczynku, w pozycji leżącej. Długotrwałe stanie, wzmożona praca tłoczni brzusznej, praca fizyczna powodują nasilenie dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.