Uwięźnięcie przepukliny

Uwięźnięcie przepukliny jest to stan, w którym z rozmai­tych przyczyn do worka przepuklinowego zostaje wciśnięta większa niż zazwyczaj zawartość, co uniemożliwia ponowne cofnięcie się jej do jamy brzusznej. W wyniku ucisku wrót przepuklinowych zostają zaciś­nięte naczynia krwionośne narządów uwięźniętych w worku przepu­klinowym, co może doprowadzić do ich martwicy. Uwięźnięcie pętli jelita powoduje ponadto wystąpienie – groźnej dla życia – mecha­nicznej niedrożności jelit.

Uwięźnięciu przepukliny towarzyszy pojawienie się silnych bólów zlokalizowanych początkowo w okolicy guza, obejmujących później całą jamę brzuszną. W miarę upływu czasu występują nudności, wy­mioty, zatrzymanie stolca i gazów. Guz przepuklinowy staje się twar­dy, a jego zawartość nie daje się odprowadzić.

Jeśli pojawią się objawy uwięźnięcia przepukliny, a w pozycji leżą­cej przepuklina nie chowa się samoistnie — lub przy bardzo delikat­nym ucisku nie pozwala się odprowadzić – należy natychmiast wez­wać lekarza. Nie wolno samemu podejmować prób odprowadzenia uwięźniętej przepukliny, ponieważ wszelkie działania mogą doprowadzić do uszkodzenia zawartości worka przepuklinowego. Wpychanie do jamy brzusznej zawartości przepukliny zwiększa zagrożenie życia chorego, m.in. dlatego, że ewentualne zniknięcie guza usypia czujność chorego i jego otoczenie, a może także zmylić wezwanego lekarza.

Operacja uwięźniętej przepukliny polega na uwolnieniu jej za­wartości od ucisku, a następnie na dokładnym zbadaniu żywotności uwięźniętych w worku narządów. W razie zgorzeli konieczne staje się wycięcie martwych tkanek (pętli jelita). Jeżeli zawartość przepukliny po uwolnieniu nie wykazuje cech martwicy, odprowadza się ją do ja­my brzusznej i przeprowadza dalszy zabieg tak, jak przy przepukli­nach wolnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.