Bezmocz mechaniczny

Bezmocz mechaniczny jest to stan, w którym mocz nie spły­wa z miedniczek do pęcherza na skutek przeszkody mechanicznej. Bez­mocz mechaniczny może wywołać obustronna kamica nerkowa, kami­ca jedynej nerki, naciek nowotworowy zamykający oba ujścia moczowodowe, zatkanie światła moczowodów przez tkanki martwicze w gruźlicy itp.

W odróżnieniu do innych form bezmoczu, w bezmoczu mechanicz­nym mocz jest stale przez nerki wytwarzany, co powoduje nad­mierne poszerzenie miedniczek i kielichów powyżej przeszkody. Na skutek nadciśnienia, sklepienia kielichów ulegają rozerwaniu i pow­staje zaciek moczowy łatwo ulegający zakażeniu. W następstwie wchłaniania moczu rozwija się zatrucie.

Objawem bezmoczu mechanicznego są bóle w okolicy lędźwiowej i całkowity brak moczu w pęcherzu. Stan ten jest groźny dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy urologa, polegającej na cewnikowa­niu obu moczowodów. Jeśli próba cewnikowania powiedzie się — prze­szkoda w moczowodzie zostanie pokonana – mocz z cewników wypły­wa strumieniem. Cewniki pozostawia się na kilka dni, aby chorego odtruć i wyrównać poziom elektrolitów w jego krwi, a następnie prze­szkodę mechaniczną usuwa się operacyjnie.

Jeżeli próba cewnikowania moczowodów nie powiedzie się, natych­miast musi być wykonana operacja w celu usunięcia przyczyny bez­moczu mechanicznego. Często w takich przypadkach odprowadza się mocz z miedniczki przetoką wytworzoną przez nakłucie przezskórne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.