Wodonercze

Stan, w którym następuje poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki z równoczesnym zanikaniem miąższu, określ? się jako wodonercze. Utrudnienie w odpływie moczu może być spowodo­wane: zmianami wrodzonymi, zwłóknieniem górnego odcinka moczo­wodu lub chorobami, które przez naciek czy ucisk zwężają lub zamy­kają światło moczowodu. Zalegający mocz powoduje nadciśnienie w układzie kielichowo-miedniczkowym, w następstwie czego mocz prze­nika do miąższu nerki i w jej okolice. Jeżeli wodonercze rozwija się powoli, może nie spowodować przeciekania moczu, lecz stopniowy za­nik miąższu nerki wskutek ucisku. Zastój moczu sprzyja wtórne­mu zakażeniu oraz powstawaniu kamicy.

Objawem wodonercza mogą być bóle oraz zmiany w moczu o ty­pie ropomoczu. Czasami choroba przebiega bezobjawowo i może być odkryta przypadkowo.

Rozpoznanie odbywa się na podstawie badań radiologicznych — urografii lub badania izotopowego — oraz ultrasonografii.

Leczenie jest operacyjne i polega na usunięciu przyczyny utrud­niającej prawidłowy odpływ moczu. Jeśli nerka uległa zniszczeniu, zo­staje usunięta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.