Anestezja i analgezja w położnictwie

Problem łagodzenia bólu związanego z porodem jest dość złożony. Obecnie istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowania anestezjolo­gicznego podczas porodu.

Według jednego w pierwszym okresie porodu podaje się środki przeciwbólowe, a w drugim okresie natomiast podtlenek azotu wywo­łujący płytkie, krótkotrwałe uśpienie bez zwiotczenia mięśni, ewen­tualnie z innymi wziewnymi środkami znieczulającymi.

Drugi rodzaj postępowania zakłada wykonanie znieczule­nia przewodowego, czyli wstrzyknięcie do przestrzeni zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego długo działającego środka znieczulającego. Udoskonalenie tej metody polega na wprowadzeniu cewnika do prze­strzeni zewnątrzoponowej, przez który w miarę potrzeby podawane są dodatkowe dawki środka znieczulającego — tzw. znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Chociaż w położnictwie nie ma bez­względnych wskazań do stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego, to jednak ten rodzaj znieczulenia rodzącej jest najdogodniej­szy dla matki i płodu. Zapewnia on rodzącej bezbolesność i zachowa­nie dobrego samopoczucia, jest nietoksyczny dla płodu i szczegól­nie wskazany u kobiet z dodatkowymi chorobami i powikłaniami położniczymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.